خانه شکاف

مکان برایتون ، ویکتوریا

معمارseidlergroup

ایده طراحی خانه

ایده طراحی خانه در تحقق بخشیدن به عقب نشینی شهری ، ترکیبی از مصالح برگرفته شده از سایت ، قابلیت انطباق پذیری و شکل مجسمه واری است تا تجربه ای صمیمی از زندگی ارائه دهد.

نمای خانه

ایده طراحی نمای خانه الهام گرفته شده از طرح اورگانیکی است که به طور نامتعارف به سمت جنوب طراحی و سبب شده تا نور استخر عرشه زیرین را آب بگیرد و نسیم را به حیاط داخلی حیاط فوقانی بکشاند. این مسیر منحصر به فرد و فرم شاعرانه از نما فراتر رفته و فضای داخلی هتل مانند را با رنگ طلایی تعریف کرده است. پوسته آلومینیومی نما از سوراخ هایی پوشیده شده است به نحوی کع نور طبیعی و مصنوعی فضای داخلی را در برگرفته است.

پست خانه شکاف در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.