کافه تریا کانالا بیسترو

طراح Francesc Rifé Studio

مکان مکزیکوسیتی

سال طراحی ۲۰۱۸

ایده طراحی کافه تریا

ایده طراحی کافه تریا کاربرد کاشی های کاشی های کوچک است از مصالح سنگ طبیعی که برای کف سازی همانند سنگفرش خیابان استفاده شده است و بیانگر بافت شهری است.

فضای داخلی کافه تریا

فضای داخلی به دو منطقه تقسیم شده است: یک منطقه غذاخوری با تراس سرپوشیده و چشم انداز به مرکز خرید و دیگری با ابعاد وسیع تر، تراس و نمای خیابان. این دو قطب رستوران توسط راهرویی به هم متصل شده است که ارتفاع آن بسیار کمتر است و همچنین لامپ هایی طراحی شده که جلوه ای از نور و سایه خلق را کرده است.

پست کافه تریا کانالا بیسترو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.