خانه کویر

معمار John Vugrin

مکان کارارا ، ایتالیا

ایده طراحی خانه

ایده طراحی خانه الهام گرفته شده از هنر، موسیقی و طبیعت است. طراح عاشق دقت ریاضی موسیقی است به همین سبب طراحی خانه به جنبه های طراحی طبیعت با عدد پی و فراکتال پیوند خورده است. مبلمان موجود در خانه الهام گرفته از طبیعت کویر است که از آن جمله اند رنگ ها و اشکال درخت جاشوا.

مصالح و مبلمان فضای داخلی خانه

شرایط اقلیمی خانه در کویر بسیار دشوار است به همین سبب مصالحی نظیر فلز و سنگ در فضای داخلی مناسب ترند. ایده طراحی داخلی خانه الهام گرفته شده از معماری ارگانیک و آثار فرانک لوید رایت است. تمامی جزییات معماری فضای داخلی خانه از مبلمان تا لامپ ها و همچنین ویترین از سنگ مرمر و برنز و سنگ های نیمه قیمتی ساخته شده است. مبلمان فرم سینوسی است و در عین حال پژواک واقعی اسکلت همانند ستون فقرات و دنده ها دارد.

پست خانه کویر در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.