هتل سینوویلان اریکسبرگ

معمار Sandellsandberg

مکان اریکسبرگ، سوئد

سال ساخت ۲۰۲۰

ایده طراحی هتل

هتل سینوویلان اریکسبرگ ترجمانی از توهم بصری است و اقامتگاهی در طبیعت است که در اریکسبرگ، سوئد واقع شده است به نحوی که به بازدیدکنندگان اجازه داده تا به راحتی در حیات وحش در محاصره حیوانات وحشی بخوابند. ایده طراحی هتل کاربرد عناصر سنتی معمارانه منطقه مسکونی است که از آن جمله اند بام کاهگلی، ورق های فلزی بازتابنده و دندانه دار.

ویژگی های معماری هتل

ویژگی های معماری هتل، طرح ویلای آینه ای مرتفع و شگفت انگیزی است که بر روی ستون هایی قرارگرفته است_ چهار متر مرتفع تر از زمین با سقف کاهگلی و دیوارهای پوشیده شده که با صفحه های فولادی طرح دار صیقل یافته است به نحوی که هدف از مشخصه های انعکاسی خلق توهمی است که خانه در طبیعت ناپدید شده است.

پست هتل سینوویلان اریکسبرگ در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.