دفتر مرکزی جهانی فنآوری آکامای

مکان کمبریج، ماساچوست

مساحت ۴۸۰۰۰۰ فوت مربع

سال ساخت ۲۰۱۹

معمار Sassaki

تعداد طبقات ۱۹ طبقه

ایده طراحی دفتر مرکزی

شرکت طراحی ساساکی علاوه بر رنگ هایی که ارایه دادند تا سهولت یافتن مسیر شهودی و بصری امکان پذیر سازد، ایده ی طراحی ارایه کرده است که با تابلوها و گرافیک هایی برای یافتن جهت و مسیر به خلق حس مکان و بازتاب حس هوین شرکت کمک کرده است. گرافیک های موجود در این فضا سه جنبه ی فرهنگی شرکت را برجسته کرده است که از آن جمله اند: ارزش های آن ها، حضور جهانی ان ها و مفهوم بسیاری از قطعات که به خلق چیزهای وسیع تر در کنار هم منجر شده است. ارزش های آن ها و ایده جمع گرایی در گرافیک دیوار ها ظاهر شده است که تمام رنگ های کف و مصالح متنوع در برگرفته است.

فضای داخلی دفتر مرکزی

دسترسی به نور روز و دید و منظر با به حداقل رساندن دیوارها در محیط و فشار دادن فضاهای کارکنان به سمت دیوارهای بیرونی سبب شده تا قابلیت کنترل سامانه هایی برای به حداکثر رساندن آسایش حرارتی و بصری فراهم شود. تشویق به حرکت توسط گنجاندن فضاهای ارتباطی در راه پله ها و توزیع امکانات رفاهی، همچنین تمرکز بر پیشنهادات غذایی سالم در تمام کافه تریاها برای کارمندان.

پست دفتر مرکزی جهانی فنآوری آکامای در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.