ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد یو ان ای ام

معمار Legorreta

سال ساخت ۲۰۱۰

مساحت ۵۹۷۴۰ فوت مربع

مکان مکزیکوسیتی، مکزیک

ایده طراحی دانشکده

ساختمان در جنوب مکزیکوسیتی، در محوطه اصلی دانشگاه یو ان ای ام، مکان نمادینی در شهر واقع شده است. سایت دارای زمین صخره ای است، ایده طراحی به نحوی شکل گرفته است که متناسب با بافت و با توجه به فوانین طراحی ساختمان دانشکده باشد. ساختمان دارای پایه ای پوشیده شده از سنگ صخره ای است که ترکیب شده با سنگ طبیعی در سایت است به نحوی که برداشتی خلق کرده است که ساختمان از صخره های موجود در سایت بیرون آمده است، در بالای پایه دو حجم اصلی وجود دارد، یکی از آن ها در بالای دیگری قرار گرفته است، و ۹۰ درجه چرخیده و کنسولی ایجاد کرده است.

طراحی داخلی دانشکده

پلی بر روی حجم اول وجود دارد که پنجره وسیعی دارد که منطقه محیط ریستی را قاب گرده و در عین حال اوج بصری محور ارتباطی با سایر ساختمان های تحصیلات تکمیلی خلق کرده است به نحوی که ترکیب بهتری با سایت ایجاد کرده و دارای اشتراکات مشترک توسط پارکینگ است. دسترسی به ساختمان توسط یک دهلیز سرپوشیده است در سقف این دهلیز طراحی یکی از اصلی ترین هنرمندان مکزیکی وجود دارد.

سازه دانشکده

سازه دانشکده از بتن آرمه برای دستیابی به فضاهای باز و وسیع طراحی و در بعضی از قسمت ها از تیرهای فولادی ساخته شده است تا هزینه ها را کاهش دهد.

پست ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد یو ان ای ام در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.