مهدکودک ای کی ان

معمار HIBINOSEKKEI

سال ساخت ۲۰۲۰

مساحت ۲۹۲ مترمربع

مکان آکیرونو ژاپن

ایده طراحی مهدکودک

ایده طراحی مهدکودک شامل دو مربع ساختمان است که از چوب ساخته شده است، ستون ها و تیرها با فواصل مساوی سازماندهی شده است. علاوه بر این، ستون المانی برای بازی کودکان است همانند دویدن پیرامون ستوها، پنهان شدن ، یا در کنار دوستان نشستن بین ستون ها.

عملکرد مهدکودک

تسهیلات مهدکودک دارای دو عملکرد است. مرکز آموزش منتسوری برای نوزادان و کودکان تا سن سه سالگی و فضای دیگر سالن بازی برای نگهداری سایر کودکان است. بیش از نیمی از فضای مهدکودک در جنگل است و ایده طراحی بر اساس «خانه جنگلی در آکیرونو» برای کودکان و بزرگسالان است تا حساسیت و استقلالشان را توسط احساس نسبت به طبیعت پرورش دهند.

پست مهدکودک ای کی ان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.