ساختمان پونتا ماجاهوا

معمار Zozaya Arquitectos

سال ساخت ۲۰۲۱

مساحت ۷۷۷۳ مترمربع

مکان مکزیک

ایده طراحی ساختمان

ایده طراحی پونتا ماجاهوا خلق اقامتگاه های مجلل در کنار ساحل، با سبک معماری بسیار ارگانیک و روان است که بهترین راه ممکن را برای طراحی محل سکونت ارایه کرده است.

طراحی داخلی

یرنامه فیزیکی ساختمان

برنامه فیزیکی پروژه شش ساختمان با سه طبقه ، و پنج تا هشت اقامتگاه است که در مجموع سی و نه واحد، پارکینگ سرپوشیده، استخر شنای خانوادگی با خط نیمه دور المپیک، دفتر اداری، سالن بدن سازی برای کارکنان و مناطق خدماتی، باغ هایی برای ساکنان است.

ایده طراحی

پست ساختمان پونتا ماجاهوا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.