مرکز مد پرنده صلح

معمار Daniel Stratham Architects

مکان نینگبو چین

سال ساخت ۲۰۲۰

ایده طراحی مرکز

ایده اولیه طراح ترکیب پرواز پرنده و مد بوده است؛پرنده می تواند از انرژی حرارتی با حداقل تلاش برای رسیدن به پرواز استفاده کند. حرارت، درفرم سینوسی و کارآمد است. چنین حرکت و فضایی کاتالیزوری برای ایده طراحی مرکز شد و در بسیاری از سطوح به طور کارآمد عمل کرده و فرم نوعی گرداب است. حرکت و انرژی حرارتی در باغ بام ها دید و منظری برای ایده حرکت و اوج به سمت بالاست.

ایده حجمی کرگز مد

پلان مرکز

پلان دفاتر اداری مرکز «آستانه های حلقه ای» خلق کرده است و تفسیری مدرن از باغ پنهان چینی است که در معماری باستان چین بسیار مهم بود. باغ مانند«ریه» عمل کرده و فضایی است که به تدریج با توجه به رویکرد و مکانی که دفاتر اداری قرار دارند آشکار شده و ساکنان می توانند در صورت نیاز برای بهبود فرایند خلاقیت و یا استراحت از آن استفاده کنند.

فضای داخلی مرکز

باغ مرکز

باغ فضاهای زیرین مرکز را دربرگرفته است که از آن جمله اند فضاهای نمایشگاهی، کنفرانس ها و رویدادهایی برای نمایش مدها و به صورت سقف چند لایه و چند منظوره است. باغ مکانی را فراهم کرده است که نوعی امری تئاتر در ماه های تابستان برای رویدادهای شرکت از نمایش های مد تا مکانی شبانه برای سخنرانی ها یا سینما برای کارمندان استفاده شده است.

باغ مرکز

پست مرکز مد پرنده صلح در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.