موزه تاریخ طبیعی سنگ یینگلیانگ

معمار Atelier Alter Architects

مکان فوجیان ، چینمساحت ۲۶۰۰ مترمربع

سال ساخت ۲۰۲۰

ایده طراحی موزه

ایده طراحی موزه تولد دوباره فضای کریستالی است همانند فضای ناشناخته ای که ظاهراً مستقیماً از یک فیلم علمی تخیلی بیرون می آید. فضاهای داخل و خارج به موزه و فضای اداری تقسیم شده اند ، فضای داخلی موزه با گسترش بی پایان تبدیل به کریستال پیچیده ای شده است. نمایش سنگ های باستانی در طول زمان و مکان ارتباط برقرار کرده و به فضاهای مختلف معماری متبلور شده اند. در طی سال ها استخراج سنگ در منطقه فوجیان، سنگواره های فسیلی بسیاری کشف شده و به این سبب تصمیم گرفته شده است که ساختمان مرکزی به موزه ای اختصاص یابد که مربوط به تحقیق درباره تاریخ فسیل و علوم طبیعی است. در طول فرایند طراحی و بازسازی دو چالش عمده وجود داشته است: اولین مورد تعارض بین دفتر مرکزی خصوصی و موزه برای عموم است. دومین مورد ورود نور مستقیم در فضای آتریوم است. افزودن فضای موزه برای بازدید عموم، کمبود نورپردازی فضای دفتر را بیش از پیش محدود می کند.

فضای داخلی موزه

هیچ تزئینی در فضای داخلی نمایشگاهی موزه وجود ندارد. تنها دیوارهای کاشی کاری شده است. سادگی فضا، تجربه ابعادی و نورپردازی ویژه ای برای موزه به ارمغان آورده است. دیوارهای فضای داخلی نه تنها مرزهای عملکردهای مختلف را مشخص کرده بلکه محیطی آرام، سرد و غار مانند را خلق کرده است که سبب شده قدمت زمین شناسی فسیل ها بیشتر به نظر برسد. سقف موزه همانند ساختار بلوری سنگ است.

سازه موزه

شکل اصلی سنگ، ساختار بلوری است که زبان معماری جدیدی را برای طراحی موزه به ارمغان آورده است. ما سه کریستالوئید (ساختار بلوری) متقاطع را در فضای دهلیز طراحی کرده ایم. چراغ هرمی چهار ضلعی از سقف ساختمان تا سقف طبقه اول کشیده شده است تا نور را به دهلیز موزه طبقه اول وارد کند در حالی که نورپردازی فضای نمایشگاه طبقه دوم و بقیه فضای دفتر از سایر نورگیرهای ساختمان است.

پست موزه تاریخ طبیعی سنگ یینگلیانگ در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.