فروشگاه میکس سی شانگهای

معمار Shanghai United Design Group Co

مکان شانگهای

ایده طراحی فروشگاه

ایده طراحی فروشگاه‌ برای مبلمان است و برداشت های مشتری از زندگی روزمره در فضای داخلی را برای یادآوری ادراک و حافظه ظریف مشتریان پیش بینی کرده است. ایده طراحی فروشگاه مجموعه ای از اشکال طبیعی را ارائه داده است، ایده «بازگشت به طبیعت» که بازخوانی برند مبلمان نوردیک است.

فضای داخلی فروشگاه

فضای داخلی فروشگاه به نحوی طراحی شده است که طاق های متعدد، فضا را به چندین صحنه تقسیم کرده که برای نمایش مبلمان عمل کرده است. علاوه بر این، مصالح طاق ها الهام گرفته‌ از آثار آلوار آلتو و کاربرد فرم های چوبی خمیده و منحنی شکل است. فضای داخلی به سه بخش تقسیم شده است: هال ورودی برای فضای نمایش کوچکی عمل کرده و هال مرکزی برای رویدادهای روزانه است که شامل نشیمن و نهارخوری است. هال عقبی دارای اتاق خوابی است و هدف خلق مکانی خصوصی از زندگی روزمره در خلال فضای عمومی مرکز خرید است.

پست فروشگاه میکس سی شانگهای در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.