مرکز هنری آرانیا

طراح Neri&Hu

مساحت ۱۵۰۰مترمربع

سال ساخت۲۰۱۹

مکان چین

ایده طراحی مرکز هنری

ایده طراحی مرکز هنری، تأکید زیادی بر ماهیت معنوی ایدئولوژی سبک زندگی بنا، یکتایی و یکپارچگی با محیط دارد. بنابراین طرح به همان اندازه مربوط به حیاط داخلی، فضای مشترک برای ساکنان است. با الهام از آبهای فصلی اقیانوس در نزدیکی آن – تابستانهای نیلگون و آرام یخ های پراکنده در زمستان – این ساختمان سعی دارد تا منظر طبیعی آب را در هسته خود جمع کند. ایده اصلی طراحی مرکز هنری یک هندسه مخروطی خالص را در مرکز با آمفی تئاتر پلکانی در پایه حک کرده است. فضای خالی مرکزی می تواند به طرق مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی داخلی مرکز هنری

برنامه های فیزیکی مرکز هنری

گالری های نمایشگاه از ادغام فضای عمومی بهره مند می شوند، اما همچنین باعث می شود پروژه فراتر از یک مکان برای نمایش باشد ، مکانی برای به اشتراک گذاری است. در داخل توده ضخیم حجم ساختمان ، مجموعه ای از فضاهای بهم پیوسته وجود دارد که بازدیدکنندگان می توانند آزادانه در آن به صورت پیچ و خم حرکت کنند ، به آرامی صعود کنند ، و از سفری رقص آمیز با منظره های مستقیم به داخل و خارج لذت ببرند. فضاهای گالری مربوط به لذت بردن از هنر است.

پلان مرکز هنری

پست مرکز هنری آرانیا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.