طراحی مهد کودک سیه یوان

سال ۲۰۲۰

پکن، چین

ایده طراحی مهدکودک

ایده طراحی مهدکودک تبدیل حیاط سنتی در چین به مهد کودک با سقف شناور است. حیاط سنتی در پکن در سال ۱۷۲۵ ثبت شده و برای محافظت اثر فرهنگی، تراس سقفی با رنگ قرمز با نام سقف شناور بنا شده است. «سقف شناور» و فضای سرپوشیده در طبقه اول تضادی قوی اما هماهنگ با حیاط خلق کرده است. در زیر سقف شناور چیدمان باز از فضای تدریس، کتابخانه، تئاتر کوچک، زمین ورزشی سرپوشیده و غیره وجود دارد که فضای آموزش روزانه کودکان است. چیدمان فضایی در زیر سقف شناور ، فضایی آزاد و فراگیر برای آموزش را فراهم کرده است.

حیاط کودکستان

«حياط كودكستان»، چند عنصر معماري را نشان مي دهد- ساختمان مدرن از دهه ۹۰ و حياط سنتي از ۴۰۰ سال پيش – كه در ابتدا به نظر مي رسد متناقض است. ایده طراحی مهدکودک سبب شده تا ساختمان های اصلی اصالت را حفظ کنند ، در حالی که امکان می دهد با یکدیگر همزیستی و نوع جدیدی از تعامل بین آنها ایجاد کند. باز بودن و غنای این طرح به کودکان اجازه می دهد تا درک عینی و واقعی از محیطی که آنها را احاطه کرده است داشته باشند. وقتی کودکان روی پشت بام قرار بگیرند، درک عمیق تری از خاطره تاریخی این سرزمین و شناخت آنها از فضای معماری سنتی خواهند داشت.این همچنین یک خاطره بی نظیر از رشد کودکی است.

پست طراحی مهد کودک سیه یوان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.