مرکز فرهنگی و مذهبی اسلامی اسلوونی

معمار Bevk Perovic Arhitekti

سال اتمام طراحی ۲۰۲۰

مکان اسلوونی – لیوبلیانا

سازه مسجد

سازه مسجد، واقع و گشوده شده به میدانی است که امکان گسترش فضای نمازخانه به فضای بیرون در زمان برگزاری گردهمایی های وسیع فراهم آورده است، نمازخانه عنصر اصلی مرکز اسلامی است. به جای پیروی از معماری بناهای تاریخی، و همچنین نمونه های بارز نمادین اخیر، سازه مسجد فولادی تصور شده است: جعبه ای با ابعاد ۲۴/۳۲/۳۲ متر ساخته شده از مشبک فولادی با عمق یک متر و ضخامت هشت سانتی متر، پر شده از بتن سفید در بخش زیرین و شیشه شفاف در بخش فوقانی به نحوی که امکان ورود نور آفتاب به فضای دالی را امکان پذیر کرده است.

قبه مسجد

قبه مسجد مرکز اسلامی- عنصر اصلی مسجد است و به جای این که برفراز فضا قرار گرفته باشد، به حالت تعلیق در فضای داخلی درآمده است.قبه نمایانگر آسمان در نمونه های تاریخی است. از مصالح پارچه ای آبی شفاف و شکننده ترین مصالح است؛ مصالحی که در اسلام قدمت طولانی و غنی دارد و الهام گرفته شده از مساجد چادری قابل حمل و نقل و کعبه است.

برنامه فیزیکی مسجد

برنامه فیزیکی ساختمان های مرکز اسلامی عبارتند از مدرسه، مرکز فرهنگی و دفاتر اداری، آپارتمان برای ساکنان، رستوران و اولین مسجدی در اسلوونی است که دارای پارکینگ و زیرزمین است. ساختمان های جدید این مرکز به عنوان واحدهای جداگانه ای قرار گرفته اند، ساختمان های مستقل پیرامون محوطه مربع مرکزی با مسجدی که در مرکز واقع شده اند. احجام ساده ای که به سمت دنیای بیرون با توجه به برنامه های فیزیکی شکل گرفته و پیرامون ساختمان مسجد به نحوی واقع شده اند که امکان دید و منظر توسط شکاف های بینابین از همه طرف وجود دارد.

پست مرکز فرهنگی و مذهبی اسلامی اسلوونی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.