فرودگاه با طرح هندسی مواج و آینه

معمار نورمن فاستر و شرکا

مکان عربستان سعودی

سال اتمام پروژه ۲۰۲۸-۲۰۲۳

حجم فرودگاه

نورمن فاستر و شرکا برای طراحی فرودگاه بین المللی جدیدی در امتداد سواحل شمال غربی عربستان سعودی انتخاب شده است. تکمیل ساخت پروژه در سال ۲۰۲۳ و پیش بینی شده است که پذیرای یک میلیون مسافر در هر سال باشد. حجم فرودگاه دارای فرم هندسی منحنی شکلی به همراه نمای بیرونی آینه ای است که زیبایی منحصر به فرد بازتابشی را به محض ورود به بنای فرودگاه ایجاد کرده است.

ایده طراحی فرودگاه

ایده طراحی فرودگاه در پاسخ به منظر پیرامون و بیابان شکل گرفته است، طرح ساختمان ترمینال فرودگاه دروازه ی شاخصی برای تردد کردن و با تمرکز بر موضوعات هنری،رفاه و ورزش در صدد است تا الگوی جدیدی را برای ترمینال های خصوصی ایجاد کند که تجربه ای بی نظیر از فرودگاه را برای مسافران ارائه می دهد. فرودگاه تشکیل شده از ترمینال و برج مراقبت است، ایده طراحی فرودگاه بر اساس سراب در وسط بیابان شکل گرفته است. ساختار هندسی آینه ای فرودگاه، از محیط اطراف خود الهام می گیرد و ترکیبی از ماسه ها و موج گرمای لرزان بیابان کویر است. ایده طراحی فرودگاه با عنوان «سراب» و «توهم نوری» توصیف شده است؛ سطوح هندسی مسطح شده فرودگاه در افق محاصره و آن را از فاصله ای تقریباً نامرئی کرده است.

پست فرودگاه با طرح هندسی مواج و آینه در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.