طراحی صندلی شهری

«بهترین سلاح نشستن و صحبت کردن است.»نلسون ماندلا

طراحی صندلی شهری، مسابقه طراحی با هدف توسعه نمونه های اولیه و تعاملی برای صندلی،نیمکت، یا ماژول است که می تواند در پارک، خیابان، پلازا یا هر نوع منطقه جمعی شهری در فضای باز قرار بگیرد. مبلمان شهری ارتباط بین فضای عمومی و افرادی است که در داخل حوزه شهری محاصره می شوند. صندلی های شهری، کاتالیزور تعامل عمومی هستند زیرا زمینه ای برای نشستن، استراحت و سایر فعالیت های مشابه را ایجاد می کنند. صندلی های شهری وظیفه دارند مردم را به هم نزدیک کرده و روند تعامل و گفتگو را شروع کنند. مبلمان خیابانی ابزاری مهم برای ایجاد حس هویت و مکان سازی است. مبلمان با کیفیت در مجموعه عمومی یک رابطه ذاتی بین افراد و فضای شهری ایجاد می کند. صندلی شهری جذابیت زیبایی شناختی مکان را تقویت می کند و به کانون فعالیت های اجتماعی تبدیل می شود. مبلمان خیابانی پویا و راحت کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و تجربه کلی مردم را تقویت می کند.

زمانبندی مسابقه

ثبت نام نهایی ۲۰ آگوست ۲۰۲۰

ارسال نهایی آثار ۲۲ آگوست ۲۰۲۰

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.archasm.in

پست طراحی صندلی شهری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.