گریمشاو از ایده های اولیه طراحی برای مجتمع هنر کالج سانتا مونیکا در کالیفرنیا پرده برداری کرد

مساحت ۲۱۰۰۰ فوت مربع

مکان سانتا مونیکا، کالیفرنیا

ایده طراحی کالج

برنامه ریزی شده برای تکمیل در سال ۲۰۲۴، ساختمان کالج هنر به عنوان «کارخانه خلاقیت» طراحی شده است. سایت طراحی، پارکینگ است و به عنوان دروازه ضلع غربی برای دانشکده عمل کرده است. این پروژه برای روبرویی با استقبال از دانشجویان، و همچنین جامعه سانتا مونیکا، از سه بخش مجزا تشکیل شده است، حجم از طریق اجزای بیرونی و سایه دار مرتبط است. سه ساختمان دارای سه فضای آموزشی مختص هنر است: استودیو، فضاهای آموزشی و کارگاه های آموزشی.

پوسته کالج

هویت یکپارچه حجم کالج با صفحات سوراخ شده فلزی در هم تنیده تعریف شده است. پوسته ساختمان کالج با اثر گردش نور خورشید سازگار یافته است و سبب شده تا شرایط نورپردازی و روشنایی در طول روز در فضای داخلی تغییر کند. کالج هنر با بافری سبز از خیابان دور شده است تا سر و صدای محیطی کاهش یابد. ورودی کالج، دنباله ای پویا از فضاهای باز و حجم (پر و خالی) است، پلازای بیرونی امکان ورود دانشجویان بین هسته اصلی کمپس و مجتمع هنری را فراهم آورده است.

پست گریمشاو از ایده های اولیه طراحی برای مجتمع هنر کالج سانتا مونیکا در کالیفرنیا پرده برداری کرد در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.