طراحی دوباره زندان

تقریبا ۱۱ میلیون نفر در سراسر جهان در حال حاضر در زندان ها زندگی می کنند، تعداد قابل توجهی از این افراد هنوز در انتظار محاکمه و مجازات هایی هستند که به آن ها متهم شده اند. بسیاری از زندانیان تأثیر منفی از تجربیات خود در زندان دارند و هرگز نمی توانند به طور کامل به فعالیت در جامعه بپیوندند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زندان ها با معیارهای غربی ساخته شده اند که زندانیان را از هنجارهای فرهنگی دور می کنند و این نوع طراحی تأثیر بسزایی در بهزیستی روان آن ها دارد. انزوای زندانیان، غذا خوردن و خوابیدن در تنهایی سبب شده تا غالباً از نظر روانی آسیب ببیند؛ و زندگی و کار برای آن ها پس از آزادی دشوارتر شود.

هدف از مسابقه، طراحی دوباره زندان است! مسابقه معماری در جستجوی موارد ارسالی برای طراحی است که به دنبال بررسی و بهبود معماری زندان های مدرن است. هیئت داوران مسابقه به دنبال درک نقش معماری در اصلاح امکانات است و این که چگونه طراحی می تواند بر اصلاح رفتار تأثیر بگذارد.

ما از شرکت کنندگان می خواهیم که یک مرکز اصلاحات(زندان) کاملاً کاربردی را در سایت نظری در کشور خود طراحی کنند. این مرکز باید بتواند ۶۰۰ زندانی را در خود جای دهد و تکنیک های توانمندسازی فرهنگی و هوشمندانه را در این زمینه بررسی کند.

مسابقه دارای دو بخش است: اول رقابت طراحی و دوم مسابقه مقاله نویسی درباره موضوع «معماری زندان ها».

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:

whatisprisonarchitecture.beebreeders.com

پست طراحی دوباره زندان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.