خانه شیور

معمارNEON
مکان کورپو فنلاند
سال ساخت ۲۰۲۰

ایده خانه
این پروژه دارای ساختار جنبشی همانند«حیوانات» و در پاسخ به نیروهای طبیعی پیرامون حرکت کرده و سازگار شده است. «خانه شیور» کاوش در این ایده است که می توان از معماری به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط عاطفی نزدیک تر بین ساکنان و طبیعت استفاده کرد. علاوه بر این، «خانه شیور» این ایده را مورد بررسی قرار می دهد که می توان از معماری به عنوان زنده یاد کرد با این هدف که این امر به ایجاد رابطه عاطفی عمیق تر و پایدار بین مردم، طبیعت و ساختارهایی که در آن ساکن هستیم تبدیل شده است.


سازه خانه
سازه خانه از ۶۰۰ چوب مسطح تشکیل شده که به تغییر شرایط آب و هوایی سایت پاسخ داده است. باد، باران و برف سبب شده تا قطعات چوب به حالت بسته و باز بچرخند و به ساختار خانه، ظاهری موقت و عملکرد پناهگاه دهند. سازه «خانه شیور» دائماً در حال تبدیل شدن به یک پناهگاه کاربردی وابزاری شاعرانه و تجربی است. این پروژه از ساختار چوب ساده ساخته شده است که توسط تعدادی ردیف سیم فولادی پر کشش نگاه داشته شده است. این سیم های فولادی برای نگه داشتن ساختار چوبی طراحی شده اند. همچنین سازه چوب های مسطح با استفاده از مهره و پیچ و مهره استنلس استیل نگاه داشته شده است.

پست خانه شیور در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.