مرکز بهداشت و فرهنگی کوفکو شانگهای

معمار Steven Holl Architects

مکان شانگهای چین

مساحت۸۰۹۴۴ فوت مربع

نوع کاربری درمانی، فرهنگی

ایده طراحی مرکز

ایده طراحی دو ساختمان عمومی فرهنگی جدید با مفهوم “ساعت و ابر” ادغام شده اند. این چشم انداز در دایره های بزرگ و شبیه ساعت به تصویر کشیده شده است و فضای عمومی مرکزی را تشکیل داده است به نحوی که ساختمان ها از کیفیت متخلخل و باز برخوردارند. این مرکز فرهنگی بر روی پایه ای شیشه ای شفاف قرار دارد که کافه و اتاق های بازی و تفریحی را در معرض دید ناظر قرار می دهد. رمپ خمیده ای، که از طبقه دوم بالا می رود، تجربه ای مداوم از منظره را ایجاد می کند.

حجم معماری مرکز

در حجم معماری مرکز، معماران تجربه زمان، مکان، نور و مصالح را به خوبی نشان می دهند. پدیده های خلق فضای یک اتاق، ورود نور خورشید از یک پنجره و رنگ و بازتاب مصالح روی یک دیوار و کفپوش روابط یکپارچه ای دارند. دقیقاً به عنوان ابزارهایی در ترکیب موسیقی، تولید فکر و خصوصیات احساس برانگیز در تجربه یک مکان، مصالح معماری از طریق طنین و ناهماهنگی ارتباط برقرار می کنند.معماری مرکز کوفکو برای دریافت انرژی و باز بودن فضایی عمومی ساخته شده است و مکانی برای برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی است. برش ها در سازه بتنی، زبان معماری آن را شکل می دهد. مرکز بهداشت نیز توسط منحنی های چشم انداز شکل گرفته است. هر دو ساختمان دارای بام سبز است که از ساختمان های آپارتمانی اطراف مشاهده و با چشم اندازاطراف ترکیب می شوند.

پست مرکز بهداشت و فرهنگی کوفکو شانگهای در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.