پاویون ساحلی فریسینت

معمار Liminal Architecture
سال ساخت ۲۰۱۸

فرم و ارتباط فضایی پاویون

روابط فضایی و فرم پاویون برگرفته شده از شکل گیری صخره گرانیتی ساحلی ،فرم های معماری زیبا، گرد و نرم در حاشیه دریاست. موانع سایت سبب خمیده شدن و در هم پیچیدن فرم برای جهت یابی بهینه و حفظ حریم خصوصی است.


نمای بیرونی پاویون

نمای بیرونی پاویون از چوب درخت اوکالیپتوس آهن پوست ساخته شده است که تضمن افزایش طول عمر چوب و خلق دید منظر به سمت آب، و پوشش گیاهی طبیعی خیره کننده است.


فضای داخلی پاویون

فضای داخلی پاویون ها از چوب های تاسمانی است. قطعات چوب بلوط تاسمانی، بلک وود و تخته سه لا که به صورت محلی ساخته می شود، کاملاً فضای داخلی را محصور می کند تا بر تجربه کاملاً تاسمانی تأکید کند.

پست پاویون ساحلی فریسینت در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.