فراخوان گرمایش: معماری برای جهانی تغییر یافته

جهان ما در حال تغییر است. تصور کنید که ساحل میامی برای همیشه در زیر آب فرو رفته است، طوفان هایی در منهتن ویرانگر شدند، خشکسالی و قحطی سراسر لندن را فرا گرفته و امواج گرما در بارسلونا غیرقابل توصیف هستند
آینده ای از این دست در حال حاضر تصورات ما را درگیر می کند و هر روز به واقعیت نزدیک تر است.
دنیای ما در این آینده چگونه به نظر می رسد؟ زندگی ما چگونه تغییر می کند؟ چگونه محیط زیست و تصمیمات ما در جامعه نسبت به افزایش سطح دریاها ، خشکسالی های طولانی ، دمای صعودکننده هوا و سایر علائم گرم شدن کره زمین واکنش نشان می دهد؟ چگونه ساختمان ها ، فرایندها و شیوه های زندگی ما می توانند از شدت بلایای طبیعی ، کاهش کیفیت هوا ، ذوب شدن یخ ها و تغییرات آب و هوایی به طور گسترده جلوگیری کنند؟
فراخوان رقابت معماری گرمایش از دانشجویان و متخصصان در زمینه های معماری ، برنامه ریزی شهری و طراحی منظر دعوت به عمل آورده است تا راه حل هایی برای حل مشکل آینده بشر در زمین ارایه دهند.
چالش
برای فراخوان سابقه گرمایش از شرکت کنندگان خواسته شده تا معماری جدید یا اقتباسی ارائه دهند که شامل استراتژی هایی برای پرداختن به مسائل مربوط به گرم شدن کره زمین باشد. شرکت کنندگان در آزمایش و کشف موضوع آزاد هستند – طرح ها می توانند در هر مقیاس و در هر سایت باشند.
معماران، طراحان شهری و مهندسین می توانند راه حل هایی را برای چالش هایی که در آینده به زودی با آن روبرو خواهیم شد ارایه دهند. شرکت کنندگان باید طرح های خود را به گونه ای نشان دهند که موضوعات مربوط به گرم شدن کره زمین را مورد بررسی قرار دهند و از راهبردهایی موثر برای پاسخ به این موضوعات استفاده کنند.
پیشگیری – طرح ها و استراتژی ها می توانند مواردی از قبیل انرژی تجدید پذیر ، بازیافت، کشاورزی پایدار ، حمل و نقل جایگزین یا سایر موارد دیگر را شامل شود. واکنش – طرح ها و استراتژی ها می توانند مواردی از جمله بالا آمدن سطح دریا ، خشکسالی ، آتش سوزی بیابان ، آب و هوای گرم، تخریب زیستگاه یا سایر موارد را برطرف سازند.
زمانبندی مسابقه
مهلت نهایی ثبت نام دوم آگوست ۲۰۲۰
مهلت نهایی ارسال آثار سوم آگوست ۲۰۲۰
برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه کنید
https://www.thewarmingcompetition.com/enscape.html

پست فراخوان گرمایش: معماری برای جهانی تغییر یافته در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.