مسابقه عکاسی

با به وجود تلفن هوشمند، میلیون ها نفر در سراسر جهان به دوربین های فوق العاده پیشرفته دسترسی پیدا کردند و دنیای عکاسی معماری بر روی عموم در سراسر جهان را گشودند. در حالی که هر فردی می تواند عکس بگیرد، برای ایجاد تصویری خلاق و واقعی رقابت پیچیده است. چه نوع عکسی جوهر و هویت یک مکان را ضبط می کند؟ چه عکسی می تواند در مورد زندگی، کار و بازی افراد به خوبی روایتی را بگوید؟ آیا یک عکس می تواند داستان وسیع تری در مورد بافت فرهنگی یک خانه ، شهر یا کشور برای ما تعریف کند؟

آیا می توانید یک عکس بگیرید که داستانی قانع کننده در مورد معماری و ساکنان آن روایت می کند؟
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید
https://onephotochallenge.secure-platform.com/a

پست مسابقه عکاسی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.