باغ هوشمند

این مسابقه با هدف پشتیبانی از ایده های جدید در زمینه طراحی منظر و توسعه فناوری های نوآورانه در ایجاد یک اکو باغ “هوشمند” که سبب بهبود محیط شهری ارایه می شود.
شرکت کنندگان باید باغی را پیشنهاد کنند که بهترین ایده ها را در زمینه طراحی منظر به نمایش بگذارد و از نظر انرژی ، کارایی و سازگاری با محیط زیست و زیبا شناسی دارای ویژگی های منحصر به فرد باشد.
هیئت داوران در سطح بین المللی آثار را ارزیابی می کنند. برندگان این امکان را دارند که آثار خود را در جشنواره باغ و گل در مسکو نشان دهند که بزرگترین و مهمترین رویداد ملی در زمینه طراحی منظر است.
زمانبندی مسابقه
مهلت نهایی ارسال آثار پانزدهم آوریل ۲۰۲۰
برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه کنید
https://www.archdaily.com/934096/smart-garden

پست باغ هوشمند در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.