مرزها

جشنواره متمرکز بر ایده «مرزها» بین روح و بدن، انسان و شهر، شهر و زمین است. موضوع جشنواره بررسی و آنالیز ایده ی انسان و مرزهای شهری است. چگونه مردم درون مرزها زندگی می کنند و چگونه در جامعه معاصر اصلاح یافته اند. هر فردی در دنیایی زندگی می کند که محدودیت ها، مرزها، شکل ایده ها و رفتارها، محدودیت های آزادی و خلق حس بیگانگی وجود دارد.انسان ها نسبت به شکستن محدودیت ها واکنش نشان می دهند و راه جدیدی در زندگی می یابند. ما متصور می شویم دنیایی از «شهرهای مایع» مکانی که تفاوت ها احتمالات جدید وتبادلاتی به جای موانع اجتماعی خلق می کنند.

خدماتی که شرکت کنندگان باید ارایه دهند به شرح زیر است:
⁃ فضای نمایشگاهی متعلق به آثار هنرمندان
⁃ مساعدت با فرمالیته های مرسوم، حمل و نقل بین المللی و محلی
⁃ مساعدت در یافتن مکان برای هنرمندان
⁃ طراحی و پرینت کارت های دعوت و پوسترها
⁃ ارایه وب سایت های نمایشگاهی

جشنواره همچنین در تلاش است تا به مسایلی بپردازد که از آن جمله اند کشف تفسیرهای مرزهای بین بافت های جغرافیایی ساخته شده و ساخته نشده، مکانیزم های فضایی پیچیده خلال شهرها و حوزه های معاصر، درک سامانه های زیبایی شناسی و سیاسی، فرهنگ سیاسی که تولید فرم معماری را تحت تاثیر قرار داده.
این تحقیقات نه تنها به مرزهای سرزمین ها مرتبط می شود بلکه جشنواره متمرکز بر استراتژی های ساختمانی اعمال شده بر معماری« پوسته و استخوان هاست». بر روی سطوح نازکی که مکان های داخلی را با فضاهای بیرونی تقسیم می کند، از ساختمان های منفرد گرفته تا مرزهای کلانشهرها.
برای کسب اطلاعات به وب سایت زیر مراجعه کنید

CALL FOR ARTISTS: BORDERS | VENICE JULY-NOV 2020

پست مرزها در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.