استودیوم ورزشی هنگژو با طرح اورگانیک گلبرگ های لوتوس

استودیوم ورزشی هنگژو با طرح اورگانیک گلبرگ های لوتوس
معمار NBBJ
مکان هنگژو چین

ایده طراحی مرکز

در طراحی مرکز ورزشی المپیک برای شهر چینی هنگژو، ایده اصلی طراحی از لحاظ الویت بندی، پایداری محیط زیست و دسترسی عمومی است. حجم از دو استادیوم مجسمه وار تشکیل شده است؛ تیم معماری طرحی ارایه کرده است که الهام گرفته شده از بهره وری و تجربه انسانی با تمرکز بر فضای عمومی مورد نیاز برای رفاه و آسایش شهری است.
مرکز ورزشی المپیک هنگژو تعریف کننده دو استادیوم پایدار محله محور در شهر زنده و پر جنب و جوش هنگژو است. در سال ۲۰۱۸، میانگین دو تن دی اکسید کربن معادل هر تن فلز مصرفی تولید شد. با طرح گلبرگ های لوتوس، چنین ایده ای سبب کاربرد دو سوم کمتر فلز در مقایسه با سازه استودیوم ملی پکن شده است؛ که به ایده لانه پرنده معروف بود. مرکز ورزشی شامل ۸۰۰۰۰ مکان نشستن با مقیاس استاندارد استادیوم های بزرگ، به همراه ۱۰۰۰۰ مکان نشستن میدان تنیس است.

پلان مرکز ورزشی

در توسعه طراحی استودیوم، تیم معماری از طرح پارامتریک برای حفظ منابع، نزدیک کردن هواداران به میدان و حداکثر دید و منظر به سمت رودخانه کویستانگ استفاده کردند.
مرکز ورزشی المپیک به دنبال ارائه مکانی فعال برای جامعه و طرفداران قبل ، حین و بعد از بازی ها است. سیرکولاسیون در سرتاسر سایت سبب خلق یک تجربه در سه سطح عابر پیاده ، مسیرهای باغی و حیاط های خلوت ها به منظور یکی شدن با حجم استادیوم اصلی است، همچنین زمین تنیس و فضاهای خرده فروشی در مرکز ورزشی طراحی شده است. پلان شعاعی استادیوم اصلی و زمین تنیس به عنوان مجموعه ای از باغ گیاه شناسی تعریف شده که حاکی از حرکت ارگانیک است

پست استودیوم ورزشی هنگژو با طرح اورگانیک گلبرگ های لوتوس در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.