آکادمی دونگپو

آکادمی دونگپو
شهر میشان چین
معمار
Janson Xian Architect+Associates (XAA)
مساحت ۱۰۰۰ فوت مربع- ۳۰۰۰ فوت مربع
نوع کاربری تجاری- مرکز نمایشگاهی و فرهنگی- موزه

شهر میشان، با خودرو یکساعت با مرکز شهر سیچوان فاصله دارد. شهر به سبب تاریخ ۱۵۰۰ ساله و سلسله درخشان سونگ معروف است. درحدود ۱۰۳۷ بعد از میلاد، سوسی (سیاستمدار، شاعر و ادیب تاریخ چین) در شهر میشان متولد شد. بنابر تاریخ مکتوب، حدود هزار نفر از ساکنان میشیان انتخاب شدند تا به پادشاه کشورشان خدمت کنند و ساکنان شهر معروف به دوستداران ادبیات شدند. در میان تمامی مردم برجسته تاریخ میشان، مردم محلی به خصوص، سوشی را دوست دارند و آن ها به طور لفظی می گویند که سوشی خدای ادبیات است. به همین جهت آن ها سوشی را تبدیل به سمبلی برای شهر میشان کردند. در حال حاضر آکادمی دونگپو در کنار رودخانه سیونجان شهر میشان ساخته شده که برای قدردانی به سوشی و ابراز عشق مردم به ادبیات و وطن مادری است.

فرم ها
ایده شعر، روح و هویت خلق فرم است. برخلاف معماری مدرن، الهام یافته از ماهیت شهرها، معماری این بنا بیانگر شخصیت قوی و تعامل با فضا است.
بام
تداوم بام بنا به نحوی گسترش یافته که محیط مناسبی برای بازدیدکنندگان با فعالیت های متنوع خلق کرده است. همچنین فضای گذار بین برون و درون است. نورهای طبیعی درون معماری به راحتی نفوذ کرده به این سبب که پنجره های بام در مقیاس وسیع تعبیه شده و نور به سهولت به درون شیشه های کرتن وال نفوذ کرده است. همچنین استفاده از شیشه کرتن وال، سبب شناور شدن ساختمان بر فراز دریاچه شده است.
حواس
به عنوان معمار، امید داریم که فراتر از موضوع بصری گام برداریم. با کاربرد سازه فلز به جای سازه بتنی، بازدیدکنندگان حس خونگرمی بیشتری دارند زیرا مقیاس ساختمان سازی انسان دوستانه است. همچنین برای بازدیدکنندگان حس سنتی شبیه خانه های چوبی قدیمی به جود آورده است. اگرچه مصالح شیشه و فلز، حس شگفت انگیز آرامش بخش لامسه را در بازدیدکنندگان تحریک و تضادی از حس بودن در لحظه را القا کرده است.
پیوند
اتخاذ شده از فیلسوف، ژو گوانگ کوان، زیبایی تنها در اشیا وجود ندارد یا تنها در دید مشاهده کننده نیست بلکه در پیوند و رابطه موجود است. وجود معماری ارتباط بین مردم محلی، فرهنگ و طبیعت را تقویت کرده و حس زیبایی در شهر به وجود آورده است.

پست آکادمی دونگپو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.