مسابقه طراحی بین المللی معماری برای خانه اپرا شنژن

مسابقه طراحی بین المللی معماری برای خانه اپرا شنژن

برای اطمینان حاصل کردن از طراحی معماری التقاطی، اگر پیشنهاد طرح برنده برای اجرا انتخاب شود، با برنده مقام اول قراردادی برای طراحی شماتیک معماری و طراحی داخلی و همچنین طرح کانسپت منظر، و در مراجل بعدی توسعه ی طراحی معماری اعطا خواهد شد.
بررسی اجمالی پروژه
در پارک خلیج شنژن در انتهای ضلع جنوبی جزیره شکو در منطقه نانشان قرار دارد، این پروژه تا دریا توسعه یافته و شبیه یک جزیره است که مشرف به پل بزرگراه خلیج شنژن و خط آسمان مرکز فوتیان تا شرق، و هنگ کنگ تا جنوب در امتداد دریا،و همچنین دادا نانشا/ کوه شیانو نان در غرب است.
محدوده طراحی ۱۷٫۵ هکتار است که تقسیم شده به منطقه شمالی و منطقه جنوبی در امتداد جاده ونگ های است. سایت در مجاورت پارک کوهستانی سگو در شمال غربی است، زمین خالی با کاربری مختلط در ضلع شمالی، پارک ورزشی موجود خلیج شنژن در شرق است، و منطقه مسکونی موجود جنوب غربی است.

برنامه فیزیک طرحی
نقشه خانه اپرا (ضلع جنوبی)
مساحت ناخالص خانه اپرا در ضلع جنوبی ۱۷۰۰۰۰ مترمربع است که شامل خانه اپرا و سالن هنری شهری است و
مساحت خالص خانه اپرا ۱۶۷۰۰۰ مترمربع است. با توجه به پایداری نسبت به محیط زیست پیرامونی، پیشنهاد می شود که مساحت خالص طبقات بر روی فونداسیون در حدود ۸۰۰۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود. مساحت طبقه فوقانی سالن هنر شهری۳۰۰۰ مترمربع است

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید
https://www.szdesigncenter.org/?cama_set_language=en&locale=en&utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

پست مسابقه طراحی بین المللی معماری برای خانه اپرا شنژن در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.