جایزه برای نوشتن مقاله درباره معماری آفریقا

جایزه برای مقاله درباره معماری آفریقا

مرکز اسناد آقاخان و آرشیوهای معماری آفریقا به همراه کتابخانه های دانشگاه ام آی تی در جستجوی افرادی اند که آگاهی عموم را نسبت به مردم آفریقا و فراتر از آن، معماری و ارتباط با فرهنگ را از طریق نوشتن مقاله درباره میراث ساخته شده افزایش دهند. دریافت کنندگان جوایز به تیم آرک نت می پیوندند، که سفری یک هفته به بوستون ماساچوست است تا با کارکنان مرکز اسناد آقاخان و کتابخانه دانشگاه ام آی تی همکاری کنند تا درباره ی معماری آفریقا بنویسند.
شرکت کنندگان بایستی مقاله ای بیش از هزار کلمه در مورد ساختمان در نیجریه یا مکان های دیگر آفریقا بنویسید. معماری ساختمان را شرح و توضیح دهند که چرا ساختمان دارای اهمیت است و یا برای مقاله نویس چه معنی دارد. همه مقاله ها بایستی به زبان انگلیسی باشند.
مهلت تحویل مقاله February 28, 2020 12:00 AM
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید
https://akdc-mit.typeform.com/to/q2yviX?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

پست جایزه برای نوشتن مقاله درباره معماری آفریقا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.