مسابقه طراحی برای گالری هنر

مسابقه طراحی برای گالری هنر

در آوریل ۲۰۱۹، گالری هنر نوا اسکوشیا پروژه ای جدید برای تصور دوباره گالری در خانه ای جدید، به عنوان بخشی از منطقه هنری، در آبشار هالیفکس مطرح کرد. گالری هنری جدید نوااسکوشیا و فضای عمومی پیرامون منطقه جدید هنری کنار آب است.
دیدگاه
منطقه هنری تبدیل به مکان دورهمی عمومی ویژه و خوشامدگویانه ای در کنار آب هالیفکس خواهد بود که نمایشی از بهترین رویدادهای عمومی و هنری معاصر است. منطقه ی هنری سبب افزایش فرصت هایی برای تمامی تجارب هنری است، و تجلیلی از روایت های منحصر به فرد و متنوع از طریق هنری است، و تجربه جمعی کنار آب را تقویت بخشیده است.پ

رقابت طراحی

در شانزدهم ژانویه ، استان نوااسکوچیا رقابت طراحی را مطرح کرد و از تمامی تیم های معماری سراسر دنیا دعوت به عمل آورد تا صلاحیت خود را برای طراحی گالری هنری نوااسکوشیا و فضای عمومی مرتبط به مرحله ی آزمایش بگذارند.
مسابقه طراحی شش ماه به طول می انجامد و در دو مرحله برگزار می شود:
• مرحله یک فراخوانی برای جذب کاندیدهای برتر و واجد شرایط است.
• مرحله دوم مسابقه طراحی رسمی است و از شرکت ها ی پذیرفته شده دعوت به عمل آورده است تا طراحی های مفهومی برای گالری هنری نوااسکوشیا و فضای عموی پیرامون ارایه دهند.
گالری هنری جدید و فضای عمومی دسترسی به هنر، فرهنگ، نمایشگاه ها، رویدادها و برنامه های ویژه برای شهروندان نوااسکوشیا و بازدیدکنندگان است. چنین فضاهایی مکانی مطلوب خواهد بود که افراد بتوانند با یکدیگر، هنر، و کنار آب هالیفکس تعامل داشته باشند. همچنین گالری و فضای عمومی در گالری هنری تجربه های بی نظیر و پر جنب و جوشی برای شهروندان نوااسکوشیا و بازدیدکنندگان فراهم می کند.
برای کسب اطلاعات به تارنمای زیر مراجعه کنید:
https://artgalleryofnovascotia.ca/artsdistrict

پست مسابقه طراحی برای گالری هنر در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.