رویای قرن

رویای قرن

“معماری در تلاش است تا دنیا را شبیه رویاهایمان بسازد.”. گروه بیگ

از آغاز زمان، انسان به عنوان موجودی رویاپرداز، به رویاپردازی درباره امنیت، خوراک و بهترین سقف بر فراز سر بشر بوده است. هر از گاهی به سبب علاقه مندی های انسان ها چنین رویاهایی به واقعیت تبدیل شده است، تغییر به وجود آورده است، و ما را تبدیل به افرادی کرده است که در حال حاضر هستیم.
اما چالش های بشر برای یافتن امنیت از حیوانات تبدیل به چالش های جدیدی در زندگی امروز شده است. ما انسان ها با چالش های جدیدی در آینده روبرو هستیم، همانند نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی، جنسیت و مذهب، پناهندگی، مهاجرت از کشورهای جنگ زده، افزایش سطح گرمایش جهان، جنگل زدایی.
• رویای شما برای این دنیا چیست؟
• در پایان قرن می خواهید دنیا چگونه باشد؟
• مهم ترین چالشی که می خواهید آن را حل کنید چیست؟
• شهر آرمانی شما چیست؟
• آیا چنین پرسش هایی را در دانشکده معماری خودتان یا محل کار معماری مطرح کرده اید، آیا دنیایی را آزاد از چالش های آرمانشهر خواب دیده اید؟
• این رقابت به دنبال این نکته است که شما به عنوان معمار و دانشجوی معماری، نسل آینده خود را چگونه خواهید دید؟

برنامه

• برنامه این است که داستانی از یک رویا با بیش از ۴ تصویر و روایت متنی به بهترین شکل ممکن ایجاد کنید.
• می توانید هر چالشی که در این جهان وجود دارد را انتخاب کنید، می تواند فرضی باشد. همچنین بایستی راه حلی برای همان چالش با اعمال معماری و طراحی در پروپوزال خود مطرح کنید.
• شرکت کنندگان می توانند هر سایتی را که متناسب با طراحی یا پروپوزال آن هاست انتخاب کنند.
• سایت انتخابی می تواند سایت فرضی متناسب با مشکل و چالش به صورت فردی یا گروهی باشد.

زمانبدی تحویل آثار

مهلت ثبت نام اولیه ۱۱ ژانویه – ۲۶ ژانویه
مهلت ثبت نام استاندارد ۲۷ ژانویه- ۹ فوریه
مهلت نهایی تحویل آثار ۳۱ می
برای هر نوع پرسشی به ایمیل زیر مراجعه کنید:
[email protected]
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.archue.com/competition/40/THE-DREAM-OF-CENTURY?utm_source=Archue&utm_campaign=48eeb8d267-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_12_05_34&utm_medium=email&utm_term=0_f7721d01f7-48eeb8d267-190549691

پست رویای قرن در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.