فراخوان: طراحی یادمان

فراخوان: طراحی یادمان

پریز راک سایتی مملو از ماده های معدنی بازالت بر روی تپه ای در یوجین، اورگان است که محل مرگ شرکت کننده در مسابقات المپیک پریز راک در می ۲۰ سال ۱۹۷۵ بود. پس از مهمانی مشایعت برای اعزام تیم ملی پوش مسابقه‌ی دوفنلاند، شرکت مسابقه المپیک پریز راک در جاده با ماشین دیگر روبرو شد و جان خود را از دست داد. در ژوئن سال ۲۰۲۰ ، هزاران نفر از امیدهای المپیک به مسیر جاده بازگشت به خانه پری و میدان بازسازی شده در یوجین می گردند، وسپس در مسابقات المپیک ایالات متحده به منظور شانس حضور در بازی های ۲۰۲۰ در توکیو شرکت کردند تا به رقابت بپردازند. تعداد معدودی از تیم ایالات متحده را تشکیل می دهند اما تقریباً هر یک شرکت کنندگان از محل دفن قهرمان المپیک پری راک دیدن و از او به عنوان یک ورزشکار خلاق یاد می کنند.
از شرکت کنندگان در مسابقه طراحی دعوت به عمل آمده تا یادبودی برای سایت تصادف شدید ( (Pre’s Rockتصور کنند که سبب مریی شدن مکان و شناخته شدن اسطوره و قهرمان المپیک است.

زمانبندی تحویل آثار

مهلت نهایی ثبت نام April 24, 2020
مهلت نهایی ارسال آثار May 01, 2020

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید
http://www.portlandtrack.com/pres-rock

پست فراخوان: طراحی یادمان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.