تلاقی گاه شهری دره سیلیکون

فراخوان مسابقه تلاقی گاه دره سیلیکون

فراخوان مسابقه تلاقی گاه دره سیلیکون از هنرمندان، معماران، برنامه ریزان شهری، معماران منظر، طراحان نورپرداز، دانشجویان، طراحان، مهندسین، و هر کارسناسانی که عاشق خلق مکان اند دعوت به عمل آورده است که ایده هایی برای فعال کردن پارک شهری سن خوزه ارایه دهند. این سایت در محل تلاقی رودخانه گوادالوپ و لوس گاتوس کریک قرار دارد.
فراخوان مسابقه به دنبال طراحی انتقالی است که تکمیل کننده نورپردازی دراماتیک، رویکرد صرفه جویی انرژی و حضور فیزیکی جذابی است که نماد قدرتمندی است و بیانگر این نکته است که دره سیلیکون چگونه تبدیل به پلی شده که ازگذشته و حال به آینده پیوند خورده است. دره سیلیکون شهری تلاقی گاهی هم در روز و هم در شب است. طراحی آن مقصد آیکونیکی است که دربرگیرنده فرهنگ خلاقیت در دره سیلیکون و پیشرفت های انسانی توسط ساختمان های شهری است به نحوی که به تنوع محله ها در سراسر جهان خوشامد می گوید.
مهلت تحویل پروژه آوریل ۳ سال ۲۰۲۰٫
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت زیر مراجعه کنید:
https://urbanconfluencesiliconvalley.submittable.com/submit

favicon چهارسوی رشته معماری چیست؟ ویدیوهای معماری چهارسو پلان معماری چهارسو

پست تلاقی گاه شهری دره سیلیکون در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.