موزه مگالیتیک

موزه مگالیتیک

معمار:CVDB arquitectos + Tiago Filipe Santos + P-06 Atelier

مکان:مورا، پرتغال

سال ساخت: ۲۰۱۶

مساحت: ۲۳۰۰ مترمربع

سایت موزه

سایت موزه مگالیتیک در مرکز شهر مورا در مجاورت پارک عمومی واقع شده که در آینده ساخته خواهد شد؛ از شهر و منطقه مورا به سبب بقایای باستانشناسی یاد شده است. موزه مرجع ملی و محلی است و دارایی مهمی برای معرفی فرهنگ شهری است. ایستگاه قطار قدیمی در شهر مورا ساختمان نمادگونی است که بخشی از میراث شهری به شمار می رود. ساختمان در مجموعه یادمان های حافظه شهری ساکنان و بازدیدکنندگان ریشه دارد و هدف از طراحی بنای موزه در این مجموعه تقویت احیای ارزش های معماری ساختمان موجود است.

ارتباطات عملکردی موزه

ارتباطات عملکردی موزه به نحوی است که مجموعه موزه با بنای ایستگاه قدیمی قطار، انبار و دو ساختمان جدید ترکیب شده است. ساختمان های جدید فضای اصلی نمایشگاهی در غرب و کافه تریا در شرق واقع شده است. چهار ساختمان توسط گالری بیرونی ممتدی به همدیگر متصلند که در امتداد ضلع شمالی سایت واقع شده است. فضای گالری نشان دهنده جزیی بودن خطوط راه آهن است و گالری عنصری است که به صورت مفهومی پروژه را یکی کرده، سیرکولاسیون را بهبود بخشیده و ارتباط میان برنامه فیزیکی معماری را برقرار کرده است.

فضای داخلی موزه

ورودی های اصلی به فضای داخلی در ساختمات پیشین ایستگاه قطار، کتابخانه، اتاق رایانه و مرکز مدیریتی واقع شده است. فضای انبار به فضای باز چند منظوره ای تبدیل شده است که اساسا کارگاه آموزشی است؛ طرح، مصالح و تکنیک های به کار رفته در فرایند نوسازی بنا به شخصیت موجود ساختمان احترام گذاشته است. پانل های فلزی سفید که در سراسر فضای گالری و بناهای جدید را در برگرفته است با نقوش هندسی حکاکی و طراحی شده است که تفسیری از نمادگونی مگالیتیک است و مفهوم لویتوموتیف است که در روز نور را به فضای داخلی موزه وارد کرده و در شب در تاریکی روشن شده است.

پست موزه مگالیتیک در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.