معرفی پروژه مهد کودک آتلانتیو

مهد کودک آتلانتیو – فضاهای جمعی برای آموزش و یادگیری

معمار : جیانکارلو ماززانتی

مکان اجرایی : بوگوتا

ایده تا اجرای مهد کودک آتلانتیو

در ساخت این مهدکودک معمار، رویکرد تجربی درباره طراحی و تحقیق را شرح می دهد و همچنین فضاهای متعدد درباره آموزش و یادگیری برای کودکان است. این معماری در همسایگی محله های کم درآمد واقع شده و ایده طراحی گروه معماری مازستان تاکید بر بازی است که سبب خلق شادی و غرور در فضاهای زندگی روزمره است.

مهد کودک آتلانتیو - فضای نرده ها و حیاط

نمونه ی اولیه معماری چه بوده ؟

پیشنهادات اولیه پاسخگوی کلیه ملزومات آموزشی ا در ۳۱ طرح متفاوت اجرا شده و تغییرات آن به نیازهای خاص مکان وابسته است. سامانه ی طراحی مهدکودک سازگار و متشکل از مادول ها و الگوهای مطابق با شرایط توپوگرافی و بافت شهری است. چنین سامانه ی طراحی امکان رشد، تغییر، و سازگاری با شرایط ویژه و امکان تغییرات و تبادلات را فراهم آورده است.

مهد کودک آتلانتیو - نمای ساختمان

مدولار فضای سرپوشیده

طراحی تحت سامانه ی مدولار، به تعریف فضاهای سرپوشیده ای پرداخته که مستقل و خود محور هستند و فرایند ساخت و ساز سریع و ساده را تعریف می کنند. این شرایط نیاز به مسیر سیرکولاسیونی است، فضاهایی که بتوانند فعالیت های متفاوتی را تعریف کنند و مکملی برای فعالیت ها و کلاس های درس است. این زنجیره طراحی جمعی – مکانی برای پیوستن مدول های فضایی مختلف است.

تولید و تدوین توسط – رسانه چارسوی معماری

پست معرفی پروژه مهد کودک آتلانتیو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.