برج مسکونی ونکوور

برج مسکونی ونکوور

معمار: Bjarke Ingels

مکان: ونکوور، کانادا

ایده طراحی برج

ساختمان برج ۵۹ طبقه با ارتفاع ۵۰۰ فوت توسط معمار دانمارکی، در مجاورت خیابان Granville در دروازه رو به مرکز شهر ونکوور واقع شده است. این برج شامل ۴۰۷ واحد مسکونی و پودیوم ۱۰ طبقه با فضای اداری و آپارتمان های استیجاری ( در کل ۹۵ واحد) است. برج به تدریج گسترش یافته و به نظر می رسد که از پایه مثلثی به سمت بالا صعود کرده است با بالکن های به رنگ مسی و فضاهای بیرونی که در امتداد نما سازماندهی شده اند. ساکنان از طبقه سی و پنجم به بعد از دید و منظر بی نظیر آب و خلیج مجاور شهر لذت خواهند برند. ایده ی طراحی برج به نحوی است که در پایه برج، ۳۰ متر نسبت به بزرگراه عقب تر نشسته و پلان به شکل مثلثی است. با افزایش ارتفاع از آلودگی صوتی و بصری کاسته شده درنتیجه برای جبران عقب نشینی در پایه، حجم برج بزرگ تر شده و فرصت فراهم شده تا از مرز عقب نشسته فراتر رود و فضاهای باارزشی شکل گیرد.

پودیوم برج

پودیوم برج مسکونی ونکوور دربرگیرنده فضاهای چند منظوره ای و شامل فضاهایی برای خرید، کار و تفریح است. در پلان جامع این برج دو ساختمان کم ارتفاع هم در نظر گرفته شده است که شامل آپارتمان های استیجاری و ۶۰ هزار فوت مربع فضای مرکز خرید است که از آن جمله اند فروشگاه های مواد غذایی، داروخانه ها و رستوران ها. پروژه برج همچنین شامل حوزه ی عمومی است که به شدت سبب تغییر جنبش و حرکت در منطقه شده است. پلازاهای عمومی و خیابان در زیر پل سبب شده که فضاهایی بری برگزاری رودیدادهای مختلف در شهر باشد که در برگیرنده ۲۸۰۰ نفر و همچنین امکان نصب گالرهایی در فضای باز پل مجاور ایجاد کرده است.همچنین ساختمان های پروژه دارای باغ بام هایی هستند که نشان گواهینامه لیید طلایی را دارند.

پست برج مسکونی ونکوور در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.