شعبه مرکزی شرکت مدیکا

شعبه مرکزی شرکت مدیکا

معمار: Giuseppe Tortato

مکان: میلان

سال ساخت:۲۰۱۵

مساحت:۹۰۰۰ مترمربع

ایده ساختمان

ایده ی ساختمان عملکردگرا، بیانگر فعالیت هایی است که در برگرفته و تاریخچه شرکت را بیان کرده است. مفهوم پایداری، صنعت، خلاقیت و تجربه گرایی، در معرض نور خورشید واقع شدن، سر و صدای و آلودگی بزرگراه و تضمین سلامت کارمندان از نقاط عطف پروژه است. ساختمان پروژه نمادی است که انتقال دهنده حس پویایی و توان فنی است همچنین تجربه ای است که کیفیت زندگی کاربران را بهبود بخشیده است.

این ساختمان شعبه اداری AB Medica شرکت داروسازی ایتالیایی است. ترکیبی چشم نواز که نشانگر لندمارک بودن ساختمان با جنبه های عملکردگرایی و نمادینی است که بنابر خواسته مشتریان طراحی شده و توانسته ارزش های متعالی و نوآورانه در زمینه روبات ها و تجهیزات نوین پزشکی و دی ان ای ارایه دهد. ساختمان پروژه همچنین دارای استانداردهای برتر صرفه جویی انرژی و سلامت روانی – فیزیکی موردنیاز با محیط کار کارآمد است.

فرم ساختمان

سرعت و دینامیک بودن بزرگراه مجاور به ایده ی معماری ترجمان شده و الهام گرفته شده از پیشرفته ترین فنآوری قایق های فوق العاده سریع است. فرم ساختمان شبیه لاشه کشتی است که در میان تپه های سبز قرار گرفته است و سازه بنا عملکردگرا نسبت به عایق حرارتی و صوتی در کل منطقه است. فضای سبز ترکیب شده به عنوان بخشی حیاتی از ساختمان تبدیل به مصالح ساختمان سازی شده که به عایق بندی و کیفیت زندگی ساکنان کمک کرده است.

سامانه های پایدار ساختمان

سامانه های پایدار در ساختمان به منظور استفاده از انرژی گرمایش زمین و خورشیدی است و همچنین بهره برداری از آب های زیرزمینی برای آبیاری پوشش گیاهی در سایت.نور طبیعی برای فضای اداری، در شرایط فصلی مختلف، توسط جهت گیری مناسب نمای ساختمان و استفاده متعادل از طرح های مربوط به دیواره هاست که تقریبا تمام شیشه ای است.

پست شعبه مرکزی شرکت مدیکا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.