مولفه‌ وابسته به زیباشناسی در معماری

تعریف زیباشناسی در معماری

معماری فرایند طراحی است که عبارت است از برنامه‌ریزی، طراحی، آفرینش، بنا کردن، ساختن و اجرای سازه‌های ساختمانی از انواع مختلف که از لحاظ عملکردی بهینه، اقتصادی پایدار و زیباشناسی در معماری خوشایند هستند. دو عامل بسیار مهم در طراحی ساختمان فرم و عملکرد است. کارایی از مهم‌ترین جنبه‌های طراحی ساختمان است. جنبه‌ی دیگر فرم ساختمان یا زیباشناسی است.

اصول زیباشناسی در معماری

زیباشناختی شاخه‌ای از فلسفه است که با طبیعت و بیان زیبایی سر و کار دارد و در رابطه است. زیبایی‌شناسی یکی از اصول معماری است که دانشجویان و کارشناسان به طور یکسان بایستی آن را بپرستند و احترام بگذارند. این اصل در رابطه با زیبایی یا پرستیدن زیبایی است. به کلامی دیگر، فلسفه‌ی پشت ظاهری دلپذیر و مطلوب است. مجموعه‌ای از اصولی که توسط طراحان معمار یا هر طراحی به منظور تکامل محصول که از لحاظ زیباشناسی در معماری به چشم جذاب باشد دنبال شود زیباشناختی نامیده می‌شود و مستقیما متاثر از سلایق هنری یک فرد است.

جنبه های مختلف زیباشناسی در معماری

از نگرانی‌های زیباشناسی معرفی کردن هنر به زندگی روزانه مردم است. همان‌طور که مردم نیاز دارند تا لباس‌های رنگی و طراحی شده داشته باشند و غذاهای تزیین شده و لذیذ بخورند همچنین دوست دارند در مکان‌هایی زندگی و کار کنند که به زیبایی طراحی شده‌اند و از لحاظ زیبایی‌شناسی به چشم خوشایند هستند. وقتی ساختمانی طراحی می شود، برخی از جنبه‌های زیبایی شناسی عبارت است از بام شیب‌دار، ستون‌های تزیین شده ، پنجره‌های روی شیروانی و قوس‌های نیم‌دایره و یا قطعه‌بندی شده. فلسفه زیبایی‌شناسی برای هر طراحی دست یافتنی است اگر المان‌های فهرست شده در زیر را دنبال کند.

۱- حجم و فضا.

۲- تناسبات.

۳- تقارن

۴- تعادل

۵- کنتراست

۶- طرح و نقشه

۷- دکوراسیون

۸- حجم

کیفیت های زیباشناسی در معماری

کیفیت‌های زیبایی‌شناسی به تعدادی از اصول اولیه قابل تقسیم هستند:

۱- وحدت

۲- تناسبات

۳- مقیاس

۴- تعادل

۵- تقارن

۶- ریتم

تمامی کیفیت‌های نامبرده در مجموع مهم هستند و تاثیر بسزایی در طراحی دارند. معماران همیشه این قوانین را دور می‌زنند. همه ما در باره معماری اورگانیک و دیکانستراکشن شنیده‌ایم. زیبایی در چشمان ناظر نهفته است. اگر طراحی شما از لحاظ عملکردی بهینه، زیبایی‌شناسی خوب و مشتریان دوست داشته باشند در نهایت شما نبایستی نگران چیزی باشید.

پست مولفه‌ وابسته به زیباشناسی در معماری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.