روش نوین علم معماری هنر اول

آیا معماری هنر است؟

در سالهای اخیر، مباحث بسیار زیادی در مورد اینکه هدف نهایی معماری هنر چه چیزی می تواند باشد، وجود داشته است و با پاسخ هایی همراه بوده که از محدوده ایجاد یک شکل تا تصحیح بیماری های اجتماعی گسترده شده است. اما بر طبق نظر لانس هوسی، شاید کمترین تعریف مفیدکه درحال حاضر رواج دارداین است که معماری هنر است. در این مقاله، که در اصل برای blog وی در Huffington post ارسال شده بود، هوسی استدلال می کند که مفهوم معماری هنر بعنوان شکلی از هنر فقط برای عموم گمراه کننده نیست، بلکه به صورت بالقوه به جامعه آسیب می رساند. در جولای، من چنین نوشتم که هنگامی که معماران از بدن زنان خاص مثل مارلین مونرو یا بیونسی به عنوان منبعی برای الهام گرفتن درطراحی بنا استفاده می کنند.

معماری هنر است یا علم

هم زنان و هم معماری را به صورت یک عنصر مادی مجسم می کنند. بسیاری از خوانندگان این نوشته را دوست نداشتند و اینگونه به من اعتراض کردند که: کسی که در مورد جایی که یک هنر از آن الهام گرفته شده است شکایت می کند، درک نکرده که هنر یا هنرمند چیست . شخص دیگری پرسید: استفاده از فرم بدن زن برای الهام هنری چه مشکلی دارد؟ من نمی توانم در مورد چیزی که زیبا است فکر نکنم . و فرد دیگری پرسید: موسیقی، ساختارها، نقاشی ها و هر هنر دیگری که کاهش دهنده ارزش نیست. زیباست. پیغام: معماری هنر است و اینکه هنرمندان از کجا الهام می گیرند جای بحث ندارد، زیرا برای هنرمند یک موضوع شخصی است. البته خوانندگان Huffington Post در این دیدگاه تنها نیستند.

معماری هنر خلق فضای درونی

یک بار فیلیپ جانسون معمار اظهار کرد: معماری هنر است و هیچ چیز دیگری نیست و برنده جایزه Pritzker نیز ادعا کرد که معماری در واقع بزرگترین هنر است . در سال ۲۰۱۱، پرزیدینت اوباما مشاهده کرد که معماری به بهترین شکل خود به آثار هنری تبدیل می شود که ما می توانیم در آن حرکت کنیم و زندگی کنیم. و بینیال معماری شیکاگو، که از اکتبر تا ژانویه بود آخرین وضعیت پیشرفت معماری را بیان نمود. پاتریک شوامچر، همکار زاها هادید در رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۴ بیان کرد: اشتباه گرفتن معماری با هنر را متوقف کنید. معماران مسئول شکل محیط ساختمان هستند نه محتوای آن. معماری هنر نیست گرچه شکل(form)، مشارکت خاص ما در تکامل جامعه جهانی است. ما نیاز داریم بفهمیم شکلهای جدید چگونه می توانند تفاوتی بین پیشرفت تمدن دنیا ایجاد نمایند.

استعداد معماری هنر ایده پردازی

شوامچر متداول ترین استعاره در میان معماران را ارائه کرد. ما ادعا می کنیم که شکلهای جدید از تکامل جامعه جهانی و پیشرفت تمدن جهانی بهره می برند، گرچه ما بندرت چگونگی آن را توضیح می دهیم. مشهورترین معماران، به شکلطعنه آمیزی، در واقع همیشه از هندسه های عجیب و غریب ونامتعارف برای اهداف مخالف استفاده می کردند تا علایق شخصی خود را انتشار دهند. و دقیقا به همین دلیل است که معماری بعنوان هنر مورد ملاحظه قرار می گیرد. پریسیلا فرانک، ویراستار بخش هنر و فرهنگ Huffington Post می نویسد: در دنیای غرب، هنر و ابراز عقاید و خصوصیات شخصی، غالبا تفکری از دست در دست هم رفتن است. About.com، که بعنوان بزرگترین منبع محتوای تخصصی در اینترنت فرض می شود، از این مسئله پشتیبانی می کند: هنر معمولا در مورد ابراز عقایدو خصوصیات شخصی است.

موسسه معماری هنر چهارسو

۱-PBS بااین مسئله موافق است که ذات وماهیت هنر خصوصیات خود را بیان می کند.

۲- Spectator اخیرا هادید را چنین می نامد.

۳-قهرمان یک رشته معماری که بیشتر در مورد دیدگاه شخصی است تا کاربرد عمومی.

۴-Fast Company فرانک گری، که مطمئنا مشهورترین معمار دنیاست.

۵-آواتار ارائه خصوصیات شخصی معماری.

۶-خود گری وفادارانه از این موضوع بعنوان اعتبار ارائه خصوصیات شخصی .

۷-بعنوان یک ارزش اصولی دفاع می کند.

۸- امسال، Architectural review اظهار می کند .

۹-هر دو پروژه های اخیر معماران با تکبر سرپیچی.

۱۰-از احترام گذاری خود را به متن محلی به رخ می کشد و به جای آن اعلام می کند.

۱۱-که حق پیشنهادی برای اینکه یک معمار ستاره خود را ارائه کند.

۱۲-تمام چنین کمبودهایی را از بین می برد.

۱۳-هنگامی که سازندگان چینی چند سال قبل به یکی از طراحی های هدید می پرداختند.

معماری هنر چندم است؟

وی با گزارشها به عملکرد قانونی آن نگاه می کرد، به گونه ای که بقیه طراحان تحت شرایط مشابه همین کار را انجام می دادند. تا کنون، اگر شکلهای معماری در اصل به معنای سودآوری برای جامعه باشند،همانطور که همکار هدید نیز همین ادعا رادارد، که شکل بیشتر، احتمالا به معنای سود بیشتر است، در نتیجه چه اعتراض و مخالفتی برای آن تکرار می شود؟ در بدترین حالت، طراحان از قبل اینمسئله را خنثی کرده اند، بنابراین ضرر آن چیست؟ آیا آنها همانگونه که الون موسک این کار را با Teslas IP انجام داد واقعا نمی خواهند این مفهوم را از دست بدهند؟ شاید شکل جدید کمتر از اینکه در مورد ارتقاءخود باشد، در مورد پیشرفت اجتماعی است. فرانک زاپا نیز آن را چنین بیان می کند: هنر ساختن همه چیز از هیچ و فروختن آن است .

پست روش نوین علم معماری هنر اول در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.