معمار مذهبی معبد اسطوخودوسی

تادو آندو معمار مذهبی معبد اسطوخودوسی

معمار برنده جایزه پریتزکز، تادو آندو، معبد اسطوخودوسی را طراحی کرده.
که مجسمه بودای بزرگی را در قبرستانی در شهر ساپورو ژاپن در برگرفته است.
قبل از تکمیل پروژه، مجسمه بودا به درازای ۴۴ فوت به تنهایی به مدت پانزده سال ایستاده بود.
و مردمی که برای بازدید به سایت می آمدند حس خوشایندی نداشتند.
در نتیجه تصمیم بر استخدام کردن معماری گرفته شد تا حس آرام تر و خوشایندتری را در سایت ایجاد کند.

ویژگی های معبد اسطوخودوسی

معبد به نحوی در پیرامون مجسمه طراحی شده که تنها سر مجسمه از دوردست قابل رویت است و صد و پنجاه گیاه اسطوخودوسی که طراحی شده با تغییر فصول تغییر رنگ می دهند از سبز در بهار به بنفش در تابستان و سفید در زمستان. برای رسیدن به مجسمه بودا، بازدیدکنندگان بایستی از گذرگاه ۱۳۰ فوتی در مسیر دواری عبور کنند. همچنین، هدف از طراحی پیرامون مجسمه خلق نمازخانه ای بوده که جذابیت مجسمه بودا را چند برابر کند. ایده طراحی پروژه، پوشاندن بدن بودا تا سر با باغی مللو از اسطوخودوس است که تنها از طریق ۴۰ متر تونل زیرزمینی و حجمی مدور دسترسی به آن امکانپذیر است در نتیجه مجسمه کاملا از بیرون پنهان و تنها پس از گذر از تونل پدیدار شده به نحوی که سر آن در حلقه نورانی از آسمان احاطه شده است.

پست معمار مذهبی معبد اسطوخودوسی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.