مسابقه معماری شهرهای پاسخده

معرفی مسابقه معماری شهرهای پاسخده

موسسه معماری IaaC اسپانیا از معماران، مهندسان و برنامه ریزان شهری از سراسر دنیا برای شرکت در مسابقه معماری شهرهای پاسخده با عنوان شهرهای پاسخ ده، دعوت می نماید.شرکت کنندگان باید با ارائه ایده ای مناسب برای حل معضلات پیش روی شهرهای امروزی که در حال گسترش هستند ، در مسابقه معماری شهرهای پاسخده شرکت کنند. ایده های شهرهای پاسخ ده محدودیت رشته و تخصص ندارند و مهندسان ساختمانی ، معماران ، برنامه ریزان شهری و سایر متخصصان می توانند در همه زمینه ها ایده های به روز خود را ارائه دهند. ثبت نام و شرکت در مسابقه رایگان می باشد.

جوایز مسابقه معماری

جایزه تیم اول : ۳۰۰۰ یورو + مدرک کارشناسی ارشد پیشرفته + هزینه سفر به فستیوال معماری پویا در مون پولیه فرانسه (سرپرست)

جایزه تیم دوم : ۲۰۰۰ یورو + مدرک کارشناسی ارشد پیشرفته + هزینه سفر به فستیوال معماری پویا در مون پولیه فرانسه

جایزه تیم سوم : ۱۰۰۰ یورو + مدرک کارشناسی ارشد پیشرفته + هزینه سفر به فستیوال معماری پویا در مون پولیه فرانسه

آخرین مهلت ثبت نام و ثبت آثار: ۲۵ دی ۹۶
زمان اعلام نتایج : ۲۹ اسفند ۹۶

پست مسابقه معماری شهرهای پاسخده در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.