جواب بازی – جواب بازی ننجون کردی پاسخ بازی با کلمات محلی ننجون زبان کردی

پاسخ تمامی مراحل بازی ننجون کردی بازی سرگرم کننده ننجون کردی از بازی های حدس کلمه و دانستنی جواب کامل بازی ننجون کردی

حل بازی ننجون جواب مرحله ۱ تا ۵ بازی ننجون زبان محلی کردی

جواب همه مراحل بازی ننجون کردی

مرحله یک ۱ ننجون کردی
۱- سفید
۲- رنج
۳- هوش
۴- ادم
۵- سوره
۶- سرخ
۷- چای
۸- چشم
۹- جامعه
۱۰- سرخ
۱۱- جایزه
۱۲- اسم
۱۳- اندازه
۱۴- عدد
۱۵- ساز
۱۶- حساب
۱۷- مثلث
۱۸- طبیعت
۱۹- نور
۲۰- خبرنگار

مرحله دو ۲ ننجون کردی
۱- اب
۲- روزمادر
۳- سرودملی
۴- مسیحیت
۵- مهندس
۶- اعدام
۷- دانشنامه
۸- روزنامه
۹- خاورمیانه
۱۰- سامانه
۱۱- سیب
۱۲- شهرستان
۱۳- نشر
۱۴- بورس
۱۵- اندیشه
۱۶- پردیس
۱۷- استان
۱۸- پاییز
۱۹- سیبزمینی
۲۰- پیام

مرحله سه ۳ ننجون کردی
۱- ازمایش
۲- اکتبر
۳- خلبان
۴- ویتامین
۵- هلو
۶- کرفس
۷- زمان
۸- کاراته
۹- کهکشان
۱۰- رمزنگاری
۱۱- کدو
۱۲- جمع
۱۳- مجموعه
۱۴- جامعه
۱۵- کیلومتر
۱۶- گیتی
۱۷- ترانه
۱۸- زاویه
۱۹- ماه
۲۰- چپدستی
۲۱- خیار
۲۲- خداحافظ
۲۳- خدا
۲۴- خون
۲۵- راهپیمایی
۲۶- دندان
۲۷- طول
۲۸- اقتدار
۲۹- اتاق
۳۰- دلتا
۳۱- علم
۳۲- دانشمند
۳۳- اطلاعات
۳۴- دانش
۳۵- زمستان
۳۶- زرتشت
۳۷- زمین
۳۸- واقعیت
۳۹- حقیقت
۴۰- ارتباط
۴۱- رمضان
۴۲- رنگ
۴۳- رود
۴۴- موسیقی
۴۵- تاریخ
۴۶- اسم
۴۷- کاربر
۴۸- اهو
۴۹- نهاد
۵۰- انار

مرحله چهار ۴ ننجون کردی
۱- عسل
۲- تابستان
۳- نوجوانی
۴- هنر
۵- خوداگاهی
۶- تخممرغ
۷- کشور
۸- فصل
۹- ترجمه
۱۰- بازیکن
۱۱- یکتاپرستی
۱۲- اتحاد
۱۳- خط
۱۴- خلیج
۱۵- سوراخ
۱۶- افتابگردان
۱۷- اهنگساز
۱۸- مساحت
۱۹- سازمان
۲۰- صحیح
۲۱- حقیقی
۲۲- طبیعی
۲۳- یخچال
۲۴- اسفناج
۲۵- شهروندی
۲۶- الگو
۲۷- ایده
۲۸- بینهایت
۲۹- پونه
۳۰- تعریف
۳۱- انگور
۳۲- معماری
۳۳- چندضلعی
۳۴- سرمه
۳۵- خم
۳۶- پژوهش
۳۷- تفریق
۳۸- ضرب
۳۹- مربع
۴۰- چهارضلعی
۴۱- نقطه
۴۲- مخابرات
۴۳- رشته
۴۴- جمله
۴۵- سطح
۴۶- اوریل
۴۷- خط
۴۸- استوا
۴۹- میکروسکوپ
۵۰- عقل

مرحله پنج ۵ ننجون کردی
۱- چاپخانه
۲- برهان
۳- نماد
۴- سالکبیسه
۵- ارشمیدس
۶- جرم
۷- دایره
۸- زگیل
۹- ریاضیات
۱۰- ازمایشگاه
۱۱- حرکت
۱۲- حکمت
۱۳- چگالی
۱۴- پلیس
۱۵- حجم
۱۶- محیط
۱۷- پدیده
۱۸- ذهن
۱۹- التهاب
۲۰- اختلاف

همچنین در پرتال دکترسلام بخوانید :

جواب بازی ننجون مشهدی

منبع : hidoctor.ir