کنگره بین المللی عمران معماری

کنگره بین المللی عمران معماری چیست ؟

دبیرخانه کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی، پژوهشی و اجرایی حوزه عمران، معماری ، شهرسازی و محیط زیست خاورمیانه در کشور ایران با توجه به برگزاری موفق دوره های قبلی کنگره در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه شهید بهشتی تهران و بازتاب بسیار گسترده آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی پنجمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری را در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار نماید.

هدف کنگره بین المللی عمران معماری

کنگره بین المللی عمران معماری به دنبال آن است كه با گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، به تبيين مفاهيم و اهداف آن بپردازد .و فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین در زمینه ی عمران، سازه ، معماری و توسعه شهری باشد . اين کنگره باشعار “توسعه شهری راهی به سوی توسعه آینده” فرصتي براي گردهمايی صاحبنظران،متخصصان وانديشمندان درحوزه معماري، سازه وتوسعه شهری است. برگزاري اين کنگره امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك معماري، سازه، مدیریت شهری، فنآوري هاي نوين، تاثيرسازه درشكل گيري معماري وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنگره را فراهم می سازد.

دعوت از متخصصان برای کنگره بین المللی عمران معماری

بر اين اساس، دبیرخانه پنجمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری.
با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنگره در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

تاریخ های مهم گنگره بین المللی عمران معماری

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت‌نام ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶
کنفرانس ۵-۷ دی‌ماه ۱۳۹۶

پست کنگره بین المللی عمران معماری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.