پروژه طراحی فروشگاه موزه دنور

طراحی فروشگاه موزه

برای طراحی فروشگاه موزه ی هنر دنور طراحی شده توسط دانیل لیبنسکیند، معماران شپرد روث استخدام شدند. فروش ضعیف و حداقل متراژ از دلایل اصلی برای طراحی معماری مجدد فروشگاه بود. چالشی که معماران با آن روبرو بودند طراحی فروشگاهی در ساختمانی معروف است که نه تنها با طرح ساختمان اصلی ترکیب شده بلکه بایستی فروش بالایی نیز داشته باشد. موزه هنر دنور از سال ۱۸۹۳ تا کنون تاسیس شده است. ساختمان شمالی در سال ۱۹۷۱ بازگشایی و ساختمان اصلی در سال ۲۰۰۶ تکمیل شد. فروشگاه از همین سال آغاز به کار کرد و از معماران روث شپرد خواسته شد تا ۱۲۰۰۰ فوت مربع طبقه ی اول را ارزیابی کنند تا درباره ی مکانیابی طراحی جدید فروشگاه تصمیم گرفته شود. پس از مطالعه بررسی هم معمار و هم مدیر موزه تصمیمم گرفتند تا فروشگاه را در فضای عمومی در مجاروت ورودی بسازند.

ویژگی طراحی فروشگاه

ویژگی موزه عبارت است از فضای ۷۰۰۰ فوت مربعی که به اهداف و طرح مایه ی اصلی ساختمان احترام گذاشته و صرفا به ایده هایی که توسط لیبنسکیند ارایه شده افزوده است. ویژگی فروشگاه «دو خط در حال پایکوبی با چرخش تند» است و معماران روث شپرد، سیرکولاسیون دو خط را در فضای داخل طراحی فروشگاه حفظ کرده به نحوی که برای نمایش محصولات فروشگاه در نظر گرفته شده است. یکی از مسیرها برای خرید است، در حالی که مسیر دیگر به سمت موزه ی استیل کلیفورد منتهی شده است. مسیر دوم از طراحی اصلی برگرفته شده و با مسیر فروشگاه تلاقی کرده و به نوبه ی خود بی وقفه ادامه یافته است.

فضای داخلی طراحی فروشگاه

در طراحی فضای داخلی طراحی فروشگاه به صورت خلاقانه ای از یک دیوار شیشه ای برای تفکیک فضا شده است.

این دیوار فضای داخلی زیادی را در هر دو طرف فروشگاه ایجاد کرده است.

به نحوی که بازدیدگنندگان به سوی فضا به راحتی سر خورده اند.

و همچنین به عنوان ویترین فروشگاه عمل کرده است.

همچنین دیوار مرز ظریفی بین فضای داخلی فروشگاه و موزه ایجاد کرده است.

ظاهرا فضای فروشگاه به طور طبیعی با ساختمان طراحی شده لیبنسکیند ادغام شده است.

هر چند تغییرات بصری به دشواری محسوس و طراحی داخلی مجدد فروشگاه به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

افزایش فروش بیش از ۲۵ درصد در سه ماهه ی اول اهمیت و صحت تحلیل در طراحی فضای داخلی فروشگاه را نشان داده است.

پست پروژه طراحی فروشگاه موزه دنور در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.