مسابقه بین المللی مسکن استاندارد

طراحی مسکن استاندارد

مسابقه ی بین المللی طراحی ایده برای مسکن استاندارد اعلام شد. شرکت کنندگان این مسابقه معماری ملزم به ارایه ی چهار نوع خانه برای یکی از مدل های شهری هستند:کوچک، متوسط و مرکزی. شرکت کنندگان مسابقه توسط راه حل های ارایه شده ی قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف، هزینه های پیش بینی شده برای ساخت و ساز و نگهداری ارزیابی خواهند شد. در فوریه ی ۲۰۱۸، ۲۰ فینالیست اعلام خواهد شد به هر یک از آن ها معادل ۱۴۶۰۰ یورو جایزه داده خواهد شد. به مدت شش هفته به آن ها مهلت داده خواهد شد تا پروژه های خود را تنظیم کنند.

جوایز مسابقه مسکن استاندارد

پس از اتمام مرحله ی دوم مسابقه،برندگان به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
پنج نفر اول: ۲۹۲۰۰ یورو هر نفر.
پنج نفر دوم:۲۱۹۰۰ یورو هر نفر.
ده نفر سوم : ۱۴۶۰۰ یورو هر نفر.
تعداد شرکت‌ کنندگان در مرحله‌ ی‌ نهایی: ۳۰ نفر.

تقویم مسابقه مسکن استاندارد

آخرین مهلت ثبت‌نام و ثبت آثار: ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۷.
هزینه ی شرکت در این مسابقه :رایگان
اعلام نتایج: فوریه ۲۰۱۸
برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید به تارنمای مسابقه مراجعه نمایید:

https://dom-competition.ru

پست مسابقه بین المللی مسکن استاندارد در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.