پروژه طراحی آپارتمان

ایده ی طراحی آپارتمان

ایده ی طراحی آپارتمان عبارت است از ساختمانی پنج طبقه متشکل از ۳۲ طبقه با اتاق های یک خوابه و دو خوابه. ایده ی نما توسط اکتشاف در الگوهای گرافیکی است و این که چگونه در معماری معاصر بازتاب یافته است. در فرایند طراحی،آثار هنرمندانی نظیر هلموت فدرال و سل لی ویت، همچنین دیاگرام ها و الگوهای هنری به عنوان مرجع استفاده شده است. هندسه ی شطرنجی نما پیچ و خم دارد که سبب ترکیب بندی و جایگزاری عناصر معماری شده است. بالکن ها و پنجره های اسپندرال به صورت ربان هایی هستند که نمایی غیرتکراری به وجود آورده است. ساختمان از بلوک های عمود بر همی ساخته شده که به صورت باریکه باریکه بریده شده است. مصالح از گونه شناسی آپارتمان ملبورن الهام گرفته است، با این حال از فرم و کاربری عادی آزاد شده است. ترکیب غیرتکراری از اشکال بتنی، بین ربان هایی از شیشه و چوب شناور است که حضور یکپارچه، قابل شناسایی و حل و فصل شده ای را نشان داده است.

ارتباط بین فرم طراحی آپارتمان و بافت

فرم طراحی آپارتمان همساز با بافت تاریخ صنعتی ریچموند استرالیا طراحی شده است و مرجعی به کاربری های مسکونی و تجاری است. بافت پیرامون شهری آپارتمان شامل ساختمان های صنعتی بازسازی شده و همچنین توسعه های مسکونی با تراکم بالاست. سایت آپارتمان بر روی لبه ی منطقه ی پرتراکمی است که پاسخی به همسایگی خانه های مسکونی یک طبقه است و فرم بلوک های عمودی آپارتمان پاسخی به منظر خیابان و همچنین در ارتفاع، ترکیب بندی و عقب نشینی ها تغییر کرده است. بافت ها و مصالح متنوع به نحوی در فرم آپارتمان استفاده شده که دیدهای بصری مناسبی را با محیط پیرامون ایجاد کرده است. با توجه به مصالح خام و مقاوم استفاده شده در بافت سبک مدرن صنعتی ریچموند، این ساختمان به عنوان معماری مسکونی مدرنی عمل کرده و در حقیقت به عنوان یکی از نمونه های معماری برای تحولات آینده در محله ریچموند است.

پایداری در طراحی آپارتمان

اکثر آپارتمان ها رو به شمال دسترسی به نور خورشید مناسبی دارند.

نقشه ی آپارتمان و چیدمان فضایی ساختمان حداکثر نور روز و تهویه ی طبیعی را تامین کرده است.

آپارتمان های رو به جنوب دارای پنجره های بزرگ هستند.

سامانه ی مصرف بهینه ی انرژی و شیشه های با قابلیت اجرای بالا در کل ساختمان استفاده شده است.

معمار: CHT Architects
مکان:ریچموند، استرالیا
مساحت:۴۳۵۶ مترمربع

پست پروژه طراحی آپارتمان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.