جواب کامل بازی خان باجی – مراحل کامل بازی

جواب کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۱ گوسفند، چوپان خان باجی مرحله ۲ صابون، کلاغ خان باجی مرحله ۳ خورشید، خانه خان باجی مرحله ۴ درخت، ابر، تاب خان باجی مرحله ۵ سایه، دیوار، جارو خان باجی مرحله ۶ عضا، پیرزن، عینک خان باجی مرحله ۷ حوله، نوک، جوجه

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۸ برجمیلاد، بادبادک، پسر، هواپیما خان باجی مرحله ۹ کتابخانه، جعبه، تابلو، میخ خان باجی مرحله ۱۰ نرده، پله، پنجره، در خان باجی مرحله ۱۱ دود، کبریت، دست خان باجی مرحله ۱۲ رعدوبرق، ابر، جزیره خان باجی مرحله ۱۳ موبایل، جوب، عصبانی خان باجی مرحله ۱۴ سفید، پارچه، گریه خان باجی مرحله ۱۵ قایقموتوری، موج، دریا خان باجی مرحله ۱۶ ردپا، ساحل، دریا خان باجی مرحله ۱۷ زمینگلف، پرچم، چمن خان باجی مرحله ۱۸ عصبانی، برگ، سبز، سیب خان باجی مرحله ۱۹ کفشدوزک، قاصدک، سبز خان باجی مرحله ۲۰ هواپیما، پنجره، بال خان باجی مرحله ۲۱ بنفش، بادمجان، دندان، چشم خان باجی مرحله ۲۲ حصار، اتوبان، ماشین

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۲۳ پاییز، جاده، پیچ خان باجی مرحله ۲۴ مردمک، چشم، مژه خان باجی مرحله ۲۵ بز، گل، حلزون، زنگوله خان باجی مرحله ۲۶ ربات، حشره، زنبور خان باجی مرحله ۲۷ حصار، تنیسور، راکت، توپ خان باجی مرحله ۲۸ برجایفل، پاریس، ابر خان باجی مرحله ۲۹ گرمکن، ناف، پریدن، فنر خان باجی مرحله ۳۰ خودکار، دفتر، نوشتن، کاغذ خان باجی مرحله ۳۱ لاک، انگشتر، ناخن، پر خان باجی مرحله ۳۲ حباب، ماهی، دم، باله خان باجی مرحله ۳۳ قفل، صندوقچه، کلید، چوب خان باجی مرحله ۳۴ درخت، زوزه، گرگ، ستاره خان باجی مرحله ۳۵ شماره، مشکی، سیم، گوشی خان باجی مرحله ۳۶ موجسوار، غروب، ساحل، دریا خان باجی مرحله ۳۷ موجسواری، خورشید، کوسه، ابر خان باجی مرحله ۳۸ ساعتشنی، دست، شن، خورشید خان باجی مرحله ۳۹ ابر، ستاره، حصار، ماه خان باجی مرحله ۴۰ جنگل، عاج، گوش، فیل خان باجی مرحله ۴۱ جوشکاری، نور، جرقه، ماسک خان باجی مرحله ۴۲ نقشه، قطبنما، عقربه، سایه خان باجی مرحله ۴۳ نانتست، بشقاب، نیمرو، نعلبکی خان باجی مرحله ۴۴ عکاس، دوچرخه، سبد، غروب خان باجی مرحله ۴۵ رنگینکمان، دیوار، کیف خان باجی مرحله ۴۶ لاکپشت، خرچنگ، لاک، ستاره خان باجی مرحله ۴۷ کوهنورد، یخ، قندیل، برف خان باجی مرحله ۴۸ بال، فرشته، ابر، پیراهن خان باجی مرحله ۴۹ ماشه، اسلحه، ماسک، یقه خان باجی مرحله ۵۰ موج، ستارهدریایی، ساحل، ماسه، دریا خان باجی مرحله ۵۱ گلبرگ، گل، شبنم، برگ خان باجی مرحله ۵۲ چمدان، عکس، قهوهای، دسته، دوربین خان باجی مرحله ۵۳ ابر، خورشید، تیربرق، ریل خان باجی مرحله ۵۴ گلدان، کاکتوس، گلکاری، خاک، دست خان باجی مرحله ۵۵ پنجره، قاصدک، تیربرق، ترک خان باجی مرحله ۵۶ خیابان، موتور، دود، اگزوز خان باجی مرحله ۵۷ طناب، خال، سطل، بیل خان باجی مرحله ۵۸ بسکتبال، پرش، تور، حلقه خان باجی مرحله ۵۹ عکس، ستونفقرات، رادیولوژی، دکتر خان باجی مرحله ۶۰ کتونی، لنز، دوربین

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۶۱ ریشه، سوراخ، مار، درخت خان باجی مرحله ۶۲ شیشه، باران، قطره، ماشین خان باجی مرحله ۶۳ ناراحت، دلقک، نیمکت، عروسک خان باجی مرحله ۶۴ فیل، اسباببازی، خرطوم، دایناسور خان باجی مرحله ۶۵ ناودان، گربه، برگ، کوچه خان باجی مرحله ۶۶ دستکش، منگوله، شالگردن، چکمه خان باجی مرحله ۶۷ روبان، شنل، قرمز، پاپیون خان باجی مرحله ۶۸ سیبیل، برف، پوست، ببر خان باجی مرحله ۶۹ مترسک، وصلهپینه، دکمه، کلاه خان باجی مرحله ۷۰ سیاره، فضا، زمین، ماهواره خان باجی مرحله ۷۱ نعلبکی، قند، قندان، لیمو، چای خان باجی مرحله ۷۲ غروب، درخت، زرافه، کرگدن، پرنده خان باجی مرحله ۷۳ حوض، نقاشی، ماهی، پرنده، دودکش خان باجی مرحله ۷۴ شمع، کیکتولد، سه، ستاره، شعله خان باجی مرحله ۷۵ آشپز، دکمه، دستمالگردن، پیشبند، کلاه، لبخند خان باجی مرحله ۷۶ انگشتر، نی، ستاره، بستنی خان باجی مرحله ۷۷ ستونفقرات، دندان، استخوان، مهره خان باجی مرحله ۷۸ کاکتوس، تیغ، صحرا، ماه، ستاره خان باجی مرحله ۷۹ اهرامثلاثه، شتر، زین، مصر خان باجی مرحله ۸۰ فولکس، باربند، نارنجی، اسباببازی، چمدان خان باجی مرحله ۸۱ قالب، وردنه، خمیر، ستاره خان باجی مرحله ۸۲ شوفاژ، پنجره، نور، شیشه خان باجی مرحله ۸۳ سیمخاردار، رنگینکمان، اشاره، پسر خان باجی مرحله ۸۴ انگشت، چرخوفلک، موبایل، شهربازی، کج خان باجی مرحله ۸۵ شکسته، خندان، زرده، تخممرغ، سفیده، نیمرو خان باجی مرحله ۸۶ کیف، نرده، دوچرخهسوار، صحبتکردن، پرنده خان باجی مرحله ۸۷ کتاب، پرنده، مسیر، درخت، ابر، نیمکت خان باجی مرحله ۸۸ کاغذ، نشستن، کوزه، غمگین، چتر خان باجی مرحله ۸۹ انعکاس، خانه، درخت، پنجره، قایق خان باجی مرحله ۹۰ ماهیگیری، قلاب، اسکله، کلاه خان باجی مرحله ۹۱ ضربدر، پلیاستیشن، دایره، دسته خان باجی مرحله ۹۲ عینک، پدرژپتو، بغل، دماغ، پینوکیو خان باجی مرحله ۹۳ عینکآفتابی، نی، لنز، کلاه، دوربین خان باجی مرحله ۹۴ ساز، گیتار، نیمکت، دفترنت، سیم، کیف خان باجی مرحله ۹۵ ماکارونی، گوجه، برگ، بادمجان، پیاز خان باجی مرحله ۹۶ چمن، کیسه، توپگلف، بندکفش، سبد، سایه خان باجی مرحله ۹۷ شطرنج، سرباز، شاه، انعکاس، اسب، وزیر خان باجی مرحله ۹۸ سلفی، موبایل، پالتو، زمستان، برف خان باجی مرحله ۹۹ کلاه، ذرهبین، علامتسوال، کارآگاه، دود، سیبیل

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۱۰۰ کلاس، تختهپاککن، دو، جیب، مانتو، مسواک، مقنعه خان باجی مرحله ۱۰۱ ساعتمچی، لوتی، لنگ، پیراهن، دکمه، سیبیل خان باجی مرحله ۱۰۲ کوله، بستنیقیفی، زبان، کمربند، جیب خان باجی مرحله ۱۰۳ لیموترش، قیچی، فلفل، چاقو، قاشق، قارچ خان باجی مرحله ۱۰۴ مداد، پاستل، قلمو، پالت، دستمال خان باجی مرحله ۱۰۵ اینستاگرام، گوگل، فیسبوک، موبایل، جیمیل خان باجی مرحله ۱۰۶ چاقو، بشقاب، دستمال، برگ، نانتست، چنگال خان باجی مرحله ۱۰۷ فرودگاه، شیشه، چمدان، کوله، هواپیما خان باجی مرحله ۱۰۸ مدادرنگی، پرچم، کاغذ، بالن، نقاشی خان باجی مرحله ۱۰۹ رادیو، روسری، صندلی، چرت، جوراب، پیرزن، عینک خان باجی مرحله ۱۱۰ چتر، بالن، خودنویس، کتاب، قلاده، مسیر خان باجی مرحله ۱۱۱ جادوگر، ماه، شب، پنجره، جارو، گربه، حصار خان باجی مرحله ۱۱۲ بال، تخممرغ، شیرپاکتی، گوشت، ران، استخوان، ماهی خان باجی مرحله ۱۱۳ مطالعه، آجر، صندلی، مرد، گلدان، لامپ خان باجی مرحله ۱۱۴ رگ، کت، ساعتهوشمند، کراوات، حلقه، میکیموس، دکمه خان باجی مرحله ۱۱۵ کاغذ، مدادرنگی، بال، پروانه، گل، نقاشی خان باجی مرحله ۱۱۶ عینک، ماشینتایپ، نعلبکی، کاکتوس، دوربین خان باجی مرحله ۱۱۷ کوهنورد، سایه، عصا، ابر، کوله، کوهستان خان باجی مرحله ۱۱۸ میز، گرامافون، پرده، گل، شیپور، صفحه خان باجی مرحله ۱۱۹ ساعت، پروانه، عینک، اردک، گلدان، سایه خان باجی مرحله ۱۲۰ دنبالکردن، دندان، بادکنک، آببازی، کفش، خنده خان باجی مرحله ۱۲۱ موج، دریا، دختر، قایقسواری، جلیقهنجات، بادبان، پسر خان باجی مرحله ۱۲۲ چشمبند، کلاه، دود، استخوان، ریش، عصا، ماهی، دزددریایی خان باجی مرحله ۱۲۳ جاده، نارنجی، آسفالت، جنگل، پاییز خان باجی مرحله ۱۲۴ کلاهایمنی، گرمکن، صعود، یخ، یخنوردی، طناب خان باجی مرحله ۱۲۵ پریز، لیوان، کتاب، کشو، تختخواب، پنجره خان باجی مرحله ۱۲۶ شیشهشکسته، صندلی، خرابه، پله، ترک، دستگیره خان باجی مرحله ۱۲۷ دارت، صندلی، هالوژن، پرده، گلدان، میز خان باجی مرحله ۱۲۸ چوب، ماهیتابه، املت، سبزی، ماکارونی، گوجه خان باجی مرحله ۱۲۹ چمدان، هواپیما، پنجره، بال، مسافر، پله، موتور خان باجی مرحله ۱۳۰ قطار، چراغمطالعه، ساعت، گلدان، کاکتوس، قابعکس خان باجی مرحله ۱۳۱ جغد، طاقچه، کتاب، طناب، قاب، جمجمه خان باجی مرحله ۱۳۲ ساربان، ردپا، شتر، سایه، کاروان، صحرا خان باجی مرحله ۱۳۳ لوستر، شمع، کنسول، کوسن، نردبان، مبل خان باجی مرحله ۱۳۴ کت، انگشتر، پیرمرد، بستنی، ساعتمچی، کراوات خان باجی مرحله ۱۳۵ میله، وزنهبردار، وزنه، مچبند، جوراب، شلوارک خان باجی مرحله ۱۳۶ دامن، انگشتر، کوزه، عینک، مطالعه، النگو، روسری خان باجی مرحله ۱۳۷ بادام، کیک، توتفرنگی، شاهتوت، کاسه، انار، کیوی خان باجی مرحله ۱۳۸ درخت، قایق، کوهستان، اسکله، پارو، دریاچه خان باجی مرحله ۱۳۹ کمربند، کیسه، شال، کفش، سگک، موبایل، دوربین خان باجی مرحله ۱۴۰ مرد، میکروسکوپ، نرده، خودکار، کلاه، روپوش خان باجی مرحله ۱۴۱ عکاس، عینکدودی، کلاه، ساعت، ماشین، دست خان باجی مرحله ۱۴۲ صخره، سهپایه، دوربین، سیاهسفید، عکاس، کوله خان باجی مرحله ۱۴۳ خطعابر، خطکشی، موبایل، جنگل، ماشین، خیابان خان باجی مرحله ۱۴۴ کابینت، گلدان، فر، کف، آشپزخانه، کاشی، اجاقگاز، کرکره خان باجی مرحله ۱۴۵ تابلو، آباژور، کاناپه، پتو، خوابیدن، پا، در خان باجی مرحله ۱۴۶ افسار، نیزه، کلاهخود، اسب، تیرکمان، جنگجو، زره خان باجی مرحله ۱۴۷ میز، آفتابگردان، قلمو، سطل، تابلو، پیشبند، شاخه خان باجی مرحله ۱۴۸ پرده، ابر، ناف، پنجره، خمیازه، مشت، دندان، پرنده خان باجی مرحله ۱۴۹ گوش، دندانپزشک، ساعت، دندان، دستکش، صندلی، گوشواره، مو

جواب کامل بازی خان باجی

خان باجی مرحله ۱۵۰ لبخند، سایهبان، سبزی، بیست، زنبیل، بربری خان باجی مرحله ۱۵۱ پرچم، جزیره، قایق، درختنخل، ماهیگیری، بادبان خان باجی مرحله ۱۵۲ اسبسواری، اسب، مسابقه، افسار، کلاه، زین خان باجی مرحله ۱۵۳ داشبورد، شیشه، ماشین، فرمان، برفپاککن، صندلی، دنده خان باجی مرحله ۱۵۴ نمودار، انگشتر، تبلت، قهوه، چوب، کراوات، قاشق، شکر خان باجی مرحله ۱۵۵ پیرمرد، کلاهنمدی، گل، شلنگ، پله، پیژامه، عینک خان باجی مرحله ۱۵۶ قرمز، پاککن، دفتر، تلویزیون، مداد، پشتی، کفشدوزک، گلدان خان باجی مرحله ۱۵۷ کلاه، انگشت، پیانیست، پرده، عکاس، چهارپایه، خمشدن خان باجی مرحله ۱۵۸ دایناسور، جمجمه، موزه، ستون، فسیل، استخوان، پرچم خان باجی مرحله ۱۵۹ روبان، پرگار، کرهزمین، قلمو، کتاب، خطکش، ککومک، دایره، گونیا خان باجی مرحله ۱۶۰ کوهستان، فنجان، پرنده، شعله، میز، موبایل، قفس، چمنزار، صندلی خان باجی مرحله ۱۶۱ هلدادن، شاخه، درخت، برگ، بازی، کلاه، دختر، تاب، گل خان باجی مرحله ۱۶۲ جلیقه، خبرنگار، زیرانداز، خمیر، جین، گوش، میکروفون، عکاس خان باجی مرحله ۱۶۳ ماشین، کتابخانه، کشو، ساعت، آباژور، تابلو، مجسمه، پریز خان باجی مرحله ۱۶۴ کیف، مروارید، چمدان، ترمز، دوچرخه، عکس، دست، فرمان خان باجی مرحله ۱۶۵ پاندا، کیبورد، چراغمطالعه، سفید، مانیتور، اپل، هدفون، ماوس خان باجی مرحله ۱۶۶ روبان، تبلت، قیچی، نارنجی، هدیه، عینک، خودکار، تایپ، لیمو خان باجی مرحله ۱۶۷ در، تخت، لوستر، میز، پنجره، لامپ، هتل، دستگیره خان باجی مرحله ۱۶۸ صخره، درختکاج، جنگل، دوربین، کوه، چهارخانه، جین، ایستادن خان باجی مرحله ۱۶۹ سوراخ، نت، انگشت، سیاره، دایره، قلب، سیدی، ستاره، خورشید، سیبیل خان باجی مرحله ۱۷۰ چاقو، لیمو، تخممرغ، آرد، گوشت، خمیر، بادام، رنده خان باجی مرحله ۱۷۱ پرچم، شوالیه، دیوار، سپر، شمشیر، کلاهخود، زره خان باجی مرحله ۱۷۲ خیار، بادمجان، کاهو، فلفل، پیاز، کلم، تربچه، سیبزمینی خان باجی مرحله ۱۷۳ تابلو، تماشاچی، چمن، سبز، فوتبال، استادیوم، دروازه، جرثقیل خان باجی مرحله ۱۷۴ سیم، پروژکتور، پایه، پنجره، نور، عکاسی، سهراهی، لامپ خان باجی مرحله ۱۷۵ ترمز، موز، هندوانه، سبد، سیب، هویج، زین، تابلو، انگور، هسته خان باجی مرحله ۱۷۶ قیچی، مقوا، انبر، آفتابگردان، اسفنج، چسب، روبان، قرقره، پنبه خان باجی مرحله ۱۷۷ ساعت، چرخ، بیمارستان، کشو، بالش، سیم، سطل، پریز، تختخواب خان باجی مرحله ۱۷۸ دکتر، قیچی، گوشی، کپسول، قرص، عینک، دماسنج، سرنگ خان باجی مرحله ۱۷۹ پارکت، تابلو، رادیاتور، پنجره، کاناپه، میز، پرده، هالوژن، پله خان باجی مرحله ۱۸۰ پیازچه، سبزی، گوجه، نارگیل، بادمجان، خرچنگ، میگو، بلال، سیر خان باجی مرحله ۱۸۱ پسر، ماشین، پیادهرو، کیف، سایه، سانروف، جیب

جواب کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر

لینک های مرتبط با جواب کامل بازی خان باجی

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

جواب کامل بازی خان باجی – مراحل کامل بازی .

به نقل از : answer.iranprj.ir