طراحی لوگو بر علیه آلزایمر

شرح مسابقه طراحی لوگو بر علیه آلزایمر

مسابقه طراحی لوگو بر علیه آلزایمر تلاشی برای خلق لوگویی برای موسسه ایتالیایی “Affetti da” است که برای پشتیبانی از خانواده های افرادی است که از بیماری آلزایمر رنج می برند. هر انسان پاسخی به رضایتمندی تجارب ویژه است. ترکیبی منحصر به فرد و جذاب از خاطرات، هویت ما را شکل می دهد و ما را به عنوان افراد معرفی می کند. آنچه که ما زندگی کرده ایم گنجینه ای شکننده و باارزش است. تمام گذشته ما توسط ذهن ما ثبت و ضبط شده است و به رشته ای از حافظه متصل است. در نتیجه، از بین رفتن خاطرات یکی از دردناک ترین تجارب برای انسانی است که هنوز می تواند زندگی کند. در جامعه ی سالخورده ای که امکان رشد جمعیت مسن بالاست، بیشتر مردم از دست دادن تدریجی و بی رحمانه ی حافظه که ناشی از بیماری آلزایمر است رنج می کشند.

نقش مسابقه طراحی لوگو بر علیه آلزایمر در بیماری

این بیماری زوال دردناک و برنگشتنی هویت و گذشته فرد است. عدم شناخت صورت کسی که دوست دارید، مکان ها یا عناصر داستان زندگی فردی سبب تحول هیجانی غیرقابل تعریفی است. این لحظه ها، اعضای خانواده بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین سبب، پشتیبانی از شبکه های حرفه ای و سازماندهی شده در این زمینه بسیار حیاتی است. چنین راه حل هایی در دسترس هستند برای شنیدن و کسانی که در تاریکی ذهنشان زندگی می کنند.با طراحی لوگو بر علیه آلزایمر طراحان گرافیک و طراحان از این فرصت بهره مند می شوند که لوگوی یکی از مهم ترین موسسه ها در حوزه ی مبارزه با بیماری های مربوط به حافظه را طراحی کنند. از این طریق، شرکت کنندگان کمک باارزشی به افرادی کردند که روزانه با شرایط دردناکی روبرو هستند و از این طریق به این افراد کمک می شود تا با شرایط دشوار بیماری روبرو شوند.

فرضیات طراحی لوگو بر علیه آلزایمر

افول خاطرات نیازمند نوری است که بتواند هدایتگر خانواده ها و بیماران در مسیر این بیماری پیچیده باشد. به این سبب، موسسه ایتالیایی “Affetti da” تاسیس شد که شبکه ای از دکترها و داوطلبینی است که پشتیبانی های حرفه ای برای افرادی است که با اختلال زوال عقل و از دست دادن مشاعر روبرو هستند.موسسه ایتالیایی “Affetti da” از طراحان لوگو بر علیه آلزایمر درخواست کرده است که لگو و تصویر بصری از تاریکی بیماری و روبرویی با این سفر پیچیده خلق کنند. لوگو فراتر از ترکیب ساده گرافیکی است. هویتی است، که تبدیل به تصویر شده است؛ سفر ذهنی است، که بایستی در ذهن مشاهده کننده ضبط شده باشد. لگو بایستی مرتبط به یک محصول یا یک موسسه باشد. بایستی یادآور داستانی باشد که از زبان مشابه و احساسات یکسانی که توسط موسسه به کار برده شده سخن می گوید.

تاثیر لوگو بر علیه آلزایمر روی بیماری

با طراحی لوگو بر علیه آلزایمر ، طراحان گرافیک و طراحان معماری از این فرصت بهره مند می شوند که لوگوی یکی از مهم ترین موسسه ها در حوزه ی مبارزه با بیماری های مربوط به حافظه را طراحی کنند. از این طریق، شرکت کنندگان کمک باارزشی به افرادی کردند که روزانه با شرایط دردناکی روبرو هستند و از این طریق به این افراد کمک می شود تا با شرایط دشوار بیماری روبرو شوند. این لوگو صحبتی درباره ی حافظه است و تصویری قابل تشخیص است برای اطمینان بخشی و مرجعی برای کند شدن روند از دست دادن حافظه.

جوایز طراحی لوگو بر علیه آلزایمر

طرح اول: پنج هزار یورو.
طرح دوم: دو هزار یورو.
طرح سوم: هزار یورو.
به هر یک از چهار طرح بعدی پانصد یورو اهدا خواهد شد.
لوح افتخار به ده نفر اهدا خواهد شد.
نام سی فینالیست اعلام خواهد شد.
زمان ثبت نام: ۱۸ فوریه ۲۰۱۸
مهلت ارسال: ۲۵ فوریه ۲۰۱۸

پست طراحی لوگو بر علیه آلزایمر در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.