پروژه سایبانی با حرکت خورشیدی

ایده ی سایبانی با حرکت خورشیدی

طراح لندنی پل کوک سج از پلان هایی رونمایی کرد که سازه ی سایبانی است در یکی از باغ های گیاه شناسی در عمان که ایده ی سایبان مبتنی بر مسیر خورشید در امتداد آسمان است. باغ گیاه شناسی عمان در ۳۵ کیلومتری پایتخت کشور عمان، مسقط، در دامنه های کوه های الحجر است. کوک سج با شرکت مهندسی آراپ همکاری کرده است تا سازه ای به طول ۳۳ متر و از مصالح فلزی بسازد. این سازه، سایبانی است برای بازدیدکنندگان به باغ گیاه شناسی عمان، باغ ۴۲۰ هکتاری تبدیل به یکی از فضاهای سبز وسیع عربستان شده است. ایده ی سایبانی با حرکت خورشیدی ، فرمی غیرمتقارن و به شکل هشت انگلیسی است که به دقت تغییر مسیر خورشید در آسمان را در طول سال دنبال می کند. این فرم به نحوی آفریده شده است که از اطلاعات نجوم که از باغ جمع آوری شده استفاده کرده است.

منطق طراحی سایبانی با حرکت خورشیدی

بنا به گفته ی طراح سایبانی با حرکت خورشیدی ، پل کوک سج.

به نظر منطقی است که خورشید و حرکت آن را طرح مایه ی معماری سازه قرار دهیم.

به محضی که شروع به درک و طراحی خطوط گردش زمین به دور خورشید کردیم.

و به کشف علم سیاره ی زمین پرداختیم بیش از پیش علاقه مند شدیم.

با این حال می دانستیم که اطلاعات بسیاری وجود دارد.

و بسیاری از اشکال و خطوط علم نجوم فراتر از تصور ما هستند.

روش کار سایبانی با حرکت خورشیدی

همچنین وی می گوید:« سایه را نسبت به تغییر موقعیت خورشید در آسمان مورد مطالعه قرار دادیم. از آنالما( تصویری به شکل هشت انگلیسی که انحراف خورشید را در هر روز سال نشان می دهد) استفاده کردیم دیاگرامی که اگر یک عکس فوری در هر روز از یک زمان معین از خورشید در باغ بگیریم، در طی یکسال آنالما درست خواهد کرد. هر آنالما نسبت به مکان خورشید منحصر به فرد است، به این معنا که فرم سازه نسبت به پیرامون بسیار خاص است».

پست پروژه سایبانی با حرکت خورشیدی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.