پروژه مرکز موسیقی خورشیدی

ایده ی حجمی مرکز موسیقی خورشیدی

برنده جایزه پریتزکر معمار «شیگروبن» طراحی و ساخت مرکز موسیقی خورشیدی در نزدیکی پاریس را تکمیل کرد. ایده ی حجمی سالن کنفرانس مرکز موسیقی تخم مرغی شکل و با دیواری از پانل های خورشیدی است که حرکت مسیر خورشید را دنبال می کند. قلب مرکز موسیق، سالن چند منظوره ای است که ظرفیتی با ۶۰۰۰ صندلی است و محل برگزاری برای رویدادهایی نظیر کنسرت، تئاترهای موزیکال و باله است. همچنین فضای عملکردی اجرای کوچک تری برای ۱۱۵۰ نفر است، که مکانی برای برگزای کنسرت های کلاسیکی است که نیاز به سازه های تقویت کننده صوت ندارند.

سلول های فتوولتایئک مرکز موسیقی خورشیدی

سالن اجرای مرکز موسیقی خورشیدی درون پوسته ی مشبک چوبی است و ساختار مشبک چوبی چندلایه تخم مرغی پوششی است که در برابر نور خورشید مستقیم قرار گرفته و سلول های فتوولتایئک سراسر سازه آن تعبیه شده است. سلول های فتوولتایئک مرکز موسیقی، مثلثی شکل و بر روی ریل هایی است که سبب شده مسیر خورشید را دنبال کنند. بنابراین به کارایی آن افزوده شده و تضمینی است تا فضای لابی پشت آن در تمام طول روز در سایه باشد. فرم سلول های فتوولتایئک از بادبان کشتی الهام گرفته است، چنین کشتی دوستدار محیط زیست و سمبلی جدید از معماری پایدار در پاریس خواهد بود.

پانل های آکوستیکی مرکز موسیقی خورشیدی متحرک

فضای داخلی تالار کنفرانس به نحوی طراحی شده است.

تا فضای صمیمی و گرمی را ایجاد کند و قرارگیری.

مکان های نشیمن به طور دوار صحنه ی مرکزی را احاطه کردند.

پانل های آکوستیکی مرکز موسیقی خورشیدی از چوب و تیوب های کاغذی است.

که از سقف آویزان شدند تا بر تجربه ی شنوندگان کنسرت بیافزایند.

پست پروژه مرکز موسیقی خورشیدی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.